en

§ 14, odst. 1:

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, www.coi.czu pojistných smluv životního pojištění je to finanční arbitr, www.finarbitr.cz.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo