en

Jak efektivně uzpůsobit pojistnou smlouvu z hlediska aktuálních cen ve stavebnictví?

Ceny stavebních materiálů a prací výrazně ovlivňují určení pojistné částky a celkovou hodnotu pojištění. V následujícím článku poskytneme rady ohledně optimálního nastavení pojistné smlouvy.

Vývoj cen ve stavebním sektoru má klíčový dopad na stanovení pojistné hodnoty pro pojištěnou stavbu. Pojišťovny obvykle definují tuto hodnotu jako nákladově orientovanou částku potřebnou k získání stavby v daném místě a čase. Jinými slovy, cílem je odhadnout náklady, které by bylo nutné v daném časovém období a za daných podmínek vynaložit na výstavbu konkrétní stavby od úplných základů.

Důležité je si uvědomit, že zákon předpokládá, že pojistník stanoví pojistnou částku (maximální hranici plnění) v okamžiku uzavření pojistné smlouvy, což by odpovídalo hodnotě majetku v době pojištění. Pro zajištění plného odškodnění klienta v případě pojistné události je však nezbytné pravidelně aktualizovat pojistnou částku, aby odpovídala aktuálním cenám na stavebním trhu.

Dvě vlny cenového šoku v oblasti stavebních materiálů nastaly v roce 2021 a v polovině roku 2022. Některé materiály zažily nárůst cen až o více než dvojnásobek od začátku roku 2021. Aktuální trend naznačuje, že ceny těchto sledovaných stavebních materiálů směřují k cenové stabilizaci, konkrétně k průměrné hodnotě kolem 140 % z úrovně na začátku roku 2021.

Plné odškodnění klienta na základě majetkové pojistné smlouvy vyžaduje splnění dvou základních podmínek, jak vyplývá z výše uvedeného:

  • Sjednat pojistnou částku odpovídající pojistné hodnotě pojištěného majetku na začátku pojištění. Pojistná částka představuje maximální částku, kterou pojišťovna vyplácí v případě škody na majetku. Tato částka by měla být pečlivě stanovena na začátku pojištění a odpovídat hodnotě pojištěného majetku v tomto okamžiku.
  • Udržovat konzistentní vztah mezi pojistnou částkou a pojistnou hodnotou po celou dobu trvání pojištění. Aby bylo dosaženo plného odškodnění v případě pojistné události, je nezbytné udržovat aktuální hodnotu pojistné částky v souladu s vývojem cen na trhu. To zajišťuje, že pojistná částka konverguje k hodnotě majetku a neexistuje riziko podpojištění.

 

K určení pojistné hodnoty staveb mohou klienti využít nástroje a doporučení pojišťoven, které analyzují rozměry budovy a materiálové provedení. Aktualizace pojistné částky může probíhat pomocí indexace, kde se částka automaticky upravuje v souladu s vývojem cen ve stavebnictví. Alternativně může klient samostatně určovat a aktualizovat pojistnou částku s ohledem na znalost pojištěného majetku. Zákon uznává pojistníka jako osobu, která nejlépe zná hodnotu svého majetku, a umožňuje mu stanovit pojistnou částku na základě svého uvážení.

Četnost aktualizace pojistné částky závisí na mnoha faktorech, včetně vývoje cen na trhu, extrémních výkyvů, a specifik pojistné smlouvy. Vzhledem k dynamice trhu a možným změnám hodnoty majetku je obecně doporučováno aktualizovat pojistnou částku pravidelně. V některých případech může být vhodné provádět tuto aktualizaci každé 2–3 roky. Zvláště v obdobích extrémních výkyvů cen stavebních prací a materiálů, jakých jsme byli svědky v minulých letech, je vhodné provádět aktualizaci častěji. Rychle se měnící tržní podmínky mohou znamenat, že původně sjednaná pojistná částka nemusí dostatečně pokrýt aktuální hodnotu majetku. Je důležité mít na paměti, že pokud je pojistná částka nižší než skutečná hodnota majetku, hovoříme o podpojištění. Toto podpojištění může vést k nedostatečnému odškodnění v případě pojistné události.

Vložte starost o pojištění nemovitosti do našich rukou. Eurovalley – to nejlepší pojistné řešení nebo nic.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo