en

Jakou hodnotu má vaše nemovitost? Jste správně pojištěni?

Růst cen nemovitostí a s tím spojený nárůst hodnoty majetku zdůrazňuje důležitost pravidelné aktualizace pojištění nemovitostí. Zde jsou některé kroky, které podniknout k minimalizaci rizik a zajištění adekvátního krytí.

Pravidelně prověřujte svou pojistnou smlouvu a zkontrolujte, zda odhadovaná hodnota nemovitosti odpovídá aktuálním tržním cenám. Při vyhodnocení pojistné smlouvy by měly být zohledněny i změny v cenách stavebních materiálů a práce. Vaše nemovitost se například za posledních několik let zvýšil na reálnou hodnotu 8 milionů, ale pokud máte ve smlouvě stále pojistnou částku na 4 miliony, může to vést k nedostatečnému krytí v případě škody. Jedná se o jednu z povinností, kterou majitelé nemovitostí musí sami sledovat. Majitelé jsou zodpovědní za stanovení správné pojistné hodnoty dokonce i podle zákona. Pojišťovna nenutí majitele k pravidelné aktualizaci údajů, ale v případě pojistné události postupuje v souladu s tržními principy.

Pracujte tak s odborníkem na stanovení ceny vaší nemovitosti. Stanoví se aktuální reprodukční hodnota vaší nemovitosti. Tato kalkulace musí zahrnovat i aktuální ceny stavebních materiálů, což následně umožní aktualizaci pojistné částky. Dále informujte pojišťovnu o případných stavebních úpravách nebo rozšířeních nemovitosti. Nové přístavby nebo vylepšení mohou zvýšit hodnotu nemovitosti, a proto by měly být zahrnuty do pojistného krytí.

Jednou z možností, jak předejít starostem o podpojištění, je zahrnout do pojistné smlouvy tzv. automatickou indexaci. Toto opatření znamená, že se pojistné automaticky zvyšuje v souladu s reprodukční hodnotou nemovitosti, růstem spotřebitelských cen a dalšími faktory. Díky této automatické úpravě bude částka pojistného vždy odpovídat aktuální hodnotě vaší nemovitosti, což vás efektivně chrání před podpojištěním. Vyplývá to i přímo z § 2854 občanského zákoníku: „Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.“

Pojištění nemovitostí je komplexní záležitostí, proto doporučujeme pojištění konzultovat s odborníkem jako je Eurovalley. Dosáhnete tak přesného a adekvátního pokrytí pro vaši konkrétní situaci.

Eurovalley – to nejlepší pojistné řešení nebo nic!

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo