en

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti slouží profesím pro jejichž výkon je potřeba mít speciální vzdělání, oprávnění, zkušenosti, případně profesím, kdy povinnost nahradit škodu či újmu je spojená s duševní činností.

Jedná se o lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, soudní znalce, daňové poradce, účetní, auditory, pojišťovací zprostředkovatele, samostatné likvidátory pojistných událostí, architekty, projektanty, patentové zástupce, IT společnosti, cestovní kanceláře, pracovní agentury a další.

Pojištění profesní odpovědnosti si lze sjednat i pokud to zákon nepřikazuje. To bývá případ osob s profesí účetní, daňový poradce, administrativní pracovník či překladatel.

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?

Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem. Pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře či ordinace, tak v souvislosti s výkonem jeho profesní činnosti: na zdraví, na věci nebo finanční.

Pojištění profesní odpovědnosti Vás však neochrání při škodě, která vznikne nedodržením lhůty dodání výrobku či služby. Vyloučeny jsou škody způsobené živelní pohromou, případně škody z válečných událostí a kybernetických rizik. Vyloučeno z pojištění je samozřejmě i protiprávní jednání a trestné činy.

Pokud potřebujete sjednat pojištění odpovědnosti, jsme tu pro Vás. Eurovalley – to nejlepší pojistné řešení nebo nic!

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo