en

Pojištění zdravotnických zařízení

Tyto 3 kritické oblasti bývají nejčastěji podpojištěny:

Nároky poškozených pacientů, zastaralá medicínská technika či špatný stav budov a důsledky chybných rozhodnutí z nejvyšších míst.

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI VÁS OCHRÁNÍ, POKUD PACIENTŮM VZNIKNE PŘI LÉČBĚ ÚJMA

Jedná se o velmi citlivé téma, které by vás mělo zajímat z následujících důvodů:

  • Na rozdíl od minulých dob jsou dnes pacienti mnohem informovanější, o co mohou v případě újmy žádat – a také to dělají.
  • Na stále častější nároky poškozených pacientů reaguje trh, a to tak, že tyto pojistky se nyní výrazně prodražují.
  • Ke vzniku újmy způsobené léčbou enormně přispívá chronické přetížení lékařů. (Kvůli nedostatku lidí se situace bude zlepšovat jen velmi těžko.)
  • Nejde jen o škody na zdraví, ale úspěšně lze vymáhat i kompenzaci za psychickou újmu (což umožňuje nový občanský zákoník).

MAJETKOVÉ A STROJNÍ POJIŠTĚNÍ: POJISTĚTE SE PROTI ZUBU ČASU A NENECHAVÝM PRSTŮM HACKERŮ

Tento segment pojištění zahrnuje:

  • Nemovitosti: Pokud vaše nemocnice či jiné zdravotnické zařízení sídlí ve staré budově, na které dojde ke vzniku škody, ze zákona musíte budovu rekonstruovat dle nových norem. To novou výstavbu obvykle závratně prodraží, přesto však nemocnice toto vůbec pojištěno nemají!
  • Medicínskou přístrojovou techniku, která stojí běžně desítky milionů a jejíž cena se v čase neustále mění – a to vždy směrem nahoru. Ať už kvůli výkyvům dolaru či eura nebo nedostatku přístrojů na trhu. Proto se vyplatí nové či zánovní přístroje pojistit, dokud je čas (tvrdá výluka zákonem stanovuje, že medicínskou techniku starší 5 let pojistit nelze).
  • Operační systémy, na kterých běží starší přístroje, jsou často beznadějně zastaralé. Nejsou na ně záplaty, přestože jsou napojeny na informační systémy nemocnic. Tím se stávají nejzranitelnějším místem a vyloženě si říkají o hackerské útoky (které každá nemocnice odráží i několikrát za den). Nejde přitom jen o únik dat – pokud vám kvůli hackerskému útoku nedej bože zemře pacient, můžete počítat s žalobou ze strany pozůstalých. (V tomto případě se majetkové pojištění překrývá s pojištěním profesní odpovědnosti a v neposlední řadě také s pojištěním Cyber risk, jde o typický příklad řetězení rizik).
  • Strojní pojištění (s nástavbou v podobě elektroniky).

DÍKY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU SE VÁM BUDE LÉPE SPÁT

Pokud dojde ke škodě na majetku či lidském zdraví či životech z důvodu chybného manažerského rozhodnutí, ničivé následky mohou zasáhnout nejen nemocnici, ale i životy konkrétních lidí – třeba právě ten váš.

Tento typ škod kryje pojištění odpovědnosti managementu (možná znáte pod zkratkou D&O Insurance). V tomto případě je zásadní umět se perfektně vyznat v džungli pojišťovacích zákonů, vyhlášek, novel a dalších právních záležitostí.

JAK POMŮŽE EUROVALLEY: SPOLEČNĚ S VÁMI IDENTIFIKUJEME RIZIKA A NABÍDNEME NEJLEPŠÍ MOŽNÉ PODMÍNKY

Podle našich zkušeností brání institucím pokrývat všechna výše uvedená rizika nejčastěji nedostatečné limity pojistného plnění. Obvykle se vyplatí jít do limitu ve výši jednotek i desítek milionů korun. To ovšem výrazně zvedne i cenu pojištění.

Aby vaše nemocnice nemusela na pojistném platit více, než je nezbytně nutné, a zároveň měla všechna rizika vykryta individuálně na míru své situaci, postupujeme takto: Nejprve prozkoumáme rizikový profil nemocnice tedy konkrétní medicínské obory a problémy, s nimiž se v dané nemocnici potýkají.

V Eurovalley používáme při vlastním návrhu pojištění tzv. vrstvení rizika: pojišťujeme doplňující se vrstvy rizik, nastavíme limity a na základě analýzy škod podle četnosti a výše počítačově modelujeme optimální nastavení spoluúčasti nemocnice.

CO DÁLE?

Pokud jste dočetli až sem, zřejmě jste v článku sami identifikovali několik rezerv, které současné pojištění vaší instituce možná dosud obsahuje.

V tom případě je snadná pomoc: Ozvěte se nám. My pro vás následně vypracujeme nezávaznou nabídku, jak vaši situaci zlepšit a ochránit vás i váš ústav před všemi myslitelnými neblahými scénáři, které pro vás má budoucnost možná nachystané.

Je jen na vás, zda to chcete zjistit s vědomím, že – ať tyto scénáře nastanou nebo ne – vy i vaše instituce na ně budete připraveni.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo