cz

Aktualizujte své pojistné smlouvy

Podpojištění je jedním z nejčastějších scénářů, kdy pojišťovna krátí výplatu pojistného plnění. Děje se tak v případě, že je sjednaná pojistná částka nižší než reálná aktuální pojistná hodnota daného majetku.

Občanský zákoník říká, že „Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku”.

Typickým případem je podpojištění nemovitostí. Klient si nechal výrobní halu před několika lety pojistit na částku odpovídající tehdejším cenám. Pojištění však s ohledem na inflaci několik let neaktualizoval. Následně po nehodě, kdy bylo potřeba část haly kompletně postavit znovu, zjistila pojišťovna podpojištění. Z důvodu nárustu cen stavebních materiálů i samotných stavebních prací tak aktuální cena za kterou klient část haly nově postaví je několika násobně vyšší než před lety, kdy si pojištění sjednával. Narůst cen byl více než 50 %.

Problém podpojištění je nejvíce rozšířený právě v oblasti nemovitostí, obzvlášť rodinných domů, výrobních hal apod. kde se pojistná částka obvykle několik let neaktualizuje. Podpojištění se dá eliminovat správným určením pojistné částky nemovitosti a pravidelnou aktualizací pojistné smlouvy. Řada pojišťoven nabízí pojištění na limit namísto konkrétní pojistné částky. To v praxi znamená, že i když je reprodukční cena vyšší než limit pojistného plnění, podpojištění se neaplikuje a je vyplacená částka do výše limitu.

Nebuďte překvapeni. Pravidelně aktualizujte své pojistné smlouvy a nechte si zkontrolovat hodnotu majetku, který pojišťujete. Jeho částka se s růstem inflace může zásadně měnit. Pokud si nejste jisti, zda máte vše správně nastaveno, neváhejte nás do problematiky podpojištění přizvat. Jsme Eurovalley – nejlepší pojistné řešení nebo nic.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo