cz

Bezdrátový rozhlas v obcích

Pokud obec hledá způsob, jak prostřednictvím úřadu obce komunikovat s místními obyvateli, je bezdrátový rozhlas tou nejlepší volbou. Používá se nejen k informování rezidentů o zajímavých událostech, které se v obci budou konat, ale i k varování lidí v případě mimořádných událostí, jakými jsou požáry, havárie, povodně a další.

Bezdrátový rozhlas je možné napojit na integrovaný záchranný systém, na řízení veřejného osvětlení, na měření kvality ovzduší či kvality vody nebo na místní drátové rozhlasy škol, školek, nemocnic, domovů pro seniory a dalších obecních budov.

Výhody

Mezi hlavní výhody bezdrátového rozhlasu pro obce patří maximální srozumitelnost hlášení bez rušivého šumu a praskání nebo schopnost systému monitorovat jednotlivé přijímače. Hlášení je možné spustit z jakéhokoliv místa přes chytrý mobilní telefon. Můžete ho také nahrát s předstihem a pustit podle potřeby. Po odvysílání dostanete potvrzující zprávu, že vše proběhlo v pořádku.

V případě rozšíření obce není problém připojit do systému nové vysílače. Další velkou výhodou je, že systém je odolný vůči výpadkům proudu i poškození některých hlásičů. Bezdrátový rozhlas je ekologickou variantou, která nejenže šetří přírodu, ale také provozní náklady za dlouhodobý servis a elektřinu.

Financování

Pořízení bezdrátového rozhlasu může obec financovat prostřednictvím dotace, úvěru nebo prostřednictvím peněžních prostředků z obecního rozpočtu.

Pojištění

Je možné, ale hlavně také vhodné, zajistit pro zařízení obecního či městského rozhlasu vhodný rozsah pojištění vůči pojistným rizikům, která mu bezprostředně hrozí. Mezi tato rizika můžeme řadit například požár, vichřici, nepřímý úder blesku, úmyslné poškození neznámým pachatelem (tedy tzv. vandalismus), ale také allriskové pojištění elektronických rizik. Proto je potřeba v rámci municipalit adekvátně nastavit pojistně-technické parametry pojistné smlouvy, aby byla sjednána potřebná pojistná rizika pro všechny soubory majetku, které daný subjekt vlastní.

Jak máte pojištění nastaveno ve vaší obci? Obraťte se s důvěrou na specialisty z Eurovalley, kteří vám se správným nastavením pojištění a jeho parametrů rádi pomohou.

 

Vladimíra Konečná

asistentka makléře

xxx

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo