cz

Důležitost a složitost pojištění bytů

„Obraťte se na profesionály, je to ta nejrozumnější cesta, kterou se vydat…” radí obchodní ředitel Luděk Peter.

Vlastnit byt či bytovou jednotku je významným krokem v životě každého z nás. S tímto vlastnictvím však přicházejí i určitá rizika a povinnosti, které by se neměly podceňovat. Jednou z těchto povinností je správné a adekvátní pojištění vašeho majetku, které vám může poskytnout potřebnou ochranu v případě nečekaných událostí. Nicméně, problematika pojištění bytů a bytových jednotek je složitá a vyžaduje odborný přístup.

Vlastnictví bytu a vlastnictví v rámci bytového spoluvlastnictví může přinášet různá rizika a tím finančně ohrožovat různé subjekty. Než začnete přemýšlet o pojištění bytu, který vlastníte v rámci bytového spoluvlastnictví (tedy jako člen SVJ), měli byste si udělat jasno minimálně v těchto otázkách:

  • Jaké části majetku vlastní SVJ a jaké části člen SVJ? (bytový dům, bytová jednotka, vybavení bytové jednotky, vybavení společných prostor, pozemky atd.)
  • Jaká rizika ohrožují SVJ a jaká členy SVJ?
  • Jaké škody z odpovědnosti hrozí a kdo je za ně zodpovědný?

Proč je to tak důležité? No především proto, že běžné produkty pojišťoven vám standardně umožní pojistit i škody, které vám nemohou nastat, případně rizika, která neohrožují vás, ale někoho jiného. Může se tak jednoduše stát, že budete platit pojištění zbytečně nebo naopak vám v pojistné smlouvě bude chybět specifické ujednání k bytovému spoluvlastnictví, které by vám znemožní čerpat pojistné plnění v případě škody.

Nejspornějším otazníkem je samotná hodnota bytové jednotky. Pojišťovny běžně požadují stanovit hodnotu (pojistnou částku) bytové jednotky v bytovém spoluvlastnictví na obvyklou cenu, která je definována jako cena tržní neboli za co jste bytovou jednotku pořídili. Pojistné podmínky ale pro náhradu poškozeného majetku počítají s opravou poškozených části v aktuálních cenách stavebních prací, které mohou být velmi vzdálené od cen tržních. A to na obě strany (byt může být tržně podhodnocen např. díky problémové lokalitě, ale stavební práce na opravách jsou stejně drahé jako u bytu, který je naopak v lokalitě prémiové a tržní cena je tak značně přemrštěná a pro pojištění majetku špatně použitelná).

Častým argumentem pojišťovny je, že v případě totální škody si za vyplacenou částku odpovídající tržní ceně může pojištěný pořídit obdobný byt v obdobné lokalitě. Ale je vůbec možné, aby totální škoda bytové jednotky v bytovém spoluvlastnictví nastala? A pokud by takový případ i nastal, co se stane s původní znehodnocenou bytovou jednotkou? To jsou otázky, na které je od pojišťoven nesnadné získat odpověď a které vzbuzují pochybnosti, jak se vlastně v případě škody pojišťovna zachová.

Nejedná se jen o otázku výběru správné pojistné částky a krytí, ale také o důkladnou analýzu rizik spojených s bytovým spoluvlastnictvím. V Eurovalley vám poskytneme informace o nejčastějších rizicích a odpovědi na otázky týkající se odpovědnosti za škody a povinností jednotlivých stran. Tímto způsobem získáte jasno ve vlastnictví, rizicích a pojištění vašeho bytu či bytové jednotky.

Svěřte se do rukou profesionálů a nechte se řádně informovat o problematice pojištění bytů a bytových jednotek. Eurovalley vám pomůže najít nejlepší řešení, které bude přesně odpovídat vašim potřebám a zajistí, že váš majetek bude správně pojištěn.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo