cz

DŮLEŽITOST POJIŠTĚNÍ DOMÁCÍCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN: OCHRANA PRO VAŠI ENERGETICKOU INVESTICI

Domácí fotovoltaické elektrárny se stávají stále běžnější volbou pro rodiny, které chtějí snížit své energetické náklady a přispět k ochraně životního prostředí. Tyto systémy využívají sluneční energii k výrobě elektřiny, což může být výhodné, ale zároveň s sebou nese i určitá rizika. Jedním z klíčových faktorů, který by neměl být opomíjen, je pojištění pro fotovoltaické elektrárny.

  • Ochrana před nepředvídatelnými událostmi

Fotovoltaické elektrárny jsou vystaveny různým rizikům, včetně požárů, bouří, vandalismu a krádeží. Pojištění vám může poskytnout finanční ochranu v případě, že se stane něco nepředvídatelného. To zahrnuje nejen samotné panely a zařízení, ale také možnou škodu na budově, na které jsou umístěny. Zejména se jedná o změnu pojištěného rizika objektu, na kterém budou fotovoltaické panely nainstalovány. Jelikož jde o elektrické zařízení pod neustálým elektrickým proudem riziko se tímto násobí.

V případě požáru může být zásah hasičů komplikovanější hned z několika důvodů. Nemožnost vypnutí části rozvodu vedoucího od fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely jsou na hořícím objektu, kde vrchní část střešního systému je vysoce hořlavá. Poškození izolace vodičů fotovoltaické elektrárny může způsobit napětí na celé kovové konstrukci střechy. Neznámé umístění ovládacích (odpojovacích) prvků. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tyto příčiny, ale také mnohé jiné, mohou způsobit totální škodu nejen na objektu samotném, ale také na všech movitých věcech umístěných v objektu. Rostoucí počet případů požárů mluví za vše. Hlavním úskalím tak zůstává škoda na objektu, která významně převyšuje cenu fotovoltaiky, případně majetku v objektu. Hodnota střešní fotovoltaické elektrárny versus hodnota samotného objektu může být až 1:50.

 

  • Ochrana proti poklesu výkonu

Jednou z dalších klíčových výhod pojištění pro domácí fotovoltaické elektrárny je ochrana proti poklesu výkonu. Fotovoltaické panely mají tendenci s časem ztrácet svou účinnost. Tento proces degradace solárních panelů je způsoben řadou faktorů, včetně expozice počasí, slunečního záření a stárnutí materiálů. Pojištění může obsahovat krytí pro snížení výkonu, což vám zajistí, že pokud se výkon vašich panelů sníží, budete mít nárok na náhradu nebo opravu.

Fotovoltaické elektrárny jsou investicí do dlouhodobého výkonu a úspor na elektřině. Ochrana proti poklesu výkonu vám umožní udržet dlouhodobou užitečnost a efektivitu vašeho systému, což znamená, že budete moci nadále těžit z ekonomických výhod fotovoltaických panelů po mnoho let.

Pojišťovny nabízí systémy sledování výkonu vašich solárních panelů. Tyto systémy umožňují pravidelně monitorovat výkon vašeho fotovoltaického systému. Pokud dojde k významnému poklesu výkonu, systém vás upozorní.

 

  • Finanční bezpečnost

Investice do fotovoltaických elektráren může být značná. Pojištění vám může poskytnout finanční bezpečnost tím, že vám pomůže pokrýt náklady na opravy nebo nahrazení zařízení, pokud dojde k problémům. To může být klíčové pro udržení dlouhodobého zisku z vaší solární investice.

Mít pojištěný fotovoltaický systém podporuje udržitelný životní styl tím, že zajišťuje, že budete moci dlouhodobě využívat čistou energii ze slunce. To může vést k dlouhodobým úsporám na elektřině a k menšímu dopadu na životní prostředí.

 

  • Zvýšení hodnoty domu

Domácnosti s fotovoltaickými systémy jsou stále atraktivnější pro potenciální kupce. Mít fotovoltaický systém již nainstalovaný na střeše je pro ně lákavé, protože to znamená nižší náklady na elektřinu a potenciální příjmy z prodeje přebytku elektřiny zpět do sítě. To může zvýšit atraktivitu vašeho domu na trhu s nemovitostmi.

Mít fotovoltaický systém také signalizuje, že jste ekologicky zaměřeným majitelem domu, což může být pro některé kupce důležité. Snížení emisí skleníkových plynů a závislosti na fosilních palivech může být atraktivní pro ty, kteří chtějí přispět k ochraně životního prostředí.

 

Pojištění pro domácí fotovoltaické elektrárny je klíčovým prvkem pro ochranu vaší energetické investice. Pomáhá chránit vaše zařízení a zajišťuje finanční bezpečnost v případě nepředvídatelných událostí. Pokud hledáte partnera pro problematiku pojištění fotovoltaických elektráren, neváhejte se obrátit na Eurovalley. Našich 30 let zkušeností je Vám k dispozici.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo