cz

Eurovalley Business Continuity Planning (BCP)

Krizové situace, jako kybernetické útoky, legislativní změny, epidemie nebo jiné přírodní katastrofy mohou velmi zásadně ohrozit chod společnosti, v některých případech nenávratně. Eurovalley risk consulting se zaměřuje na řešení těchto problémů. Dnes díky Koronaviru můžete otestovat připravenost Vaší společnosti na krizi globálního rozsahu.

Proč je důležité být připraven

Nečekané a neznámé situace v lidech vyvolávají strach a na základě strachu se ne vždy dělají dobrá rozhodnutí, obzvlášť jsme-li v časové tísni.

Krizové plánování dokáže minimalizovat ekonomické ztráty z důvodu přerušení výroby, omezení prodeje nebo zvýšení nákladů a stabilizovat zisk. Pomůže ochránit data při útocích nebo výpadcích, chránit značku a udržet zákazníky. V dlouhodobém horizontu pak rizikové řízení může snížit provozní náklady. Nepřipravenost může znamenat i přesun zákazníků ke konkurenci.

Business Continuity Planning (BCP – plán kontinuity podnikání)

Právě v takových situacích potřebují klienti naši pomoc víc než kdy jindy a proto jsme připraveni podpořit Rizikový management Vaší společnosti prostřednictvím BCP.

Plán kontinuity podnikání je proces, který slouží jako prevence a strategie pro řízení společnosti během neplánového přerušení provozu nebo krizové situace. Krizový plán stojí na komplexnosti a zahrnuje řešení nepředvídatelných událostí pro výrobu, obchodní a administrativní procesy, majetek, lidské zdroje, logistiku, management apod.

Jak postupujeme při tvorbě plánu pro naše klienty?

Celý plán rozdělujeme na vnitřní a vnější nebezpečí a dále na ty, které lze či nelze ovlivnit.
Při tvorbě přihlížíme také na individuální pohled managementu a jejich vnímání rizikových oblastí podniku (individual risk focus), proto každý plán chystáme na míru. Na základě rizikové prohlídky tvoříme mapu rizik, kde se zaměřujeme na klíčové oblasti. U dodavatelsko-odběratelských řetězců se například soustředíme na zjednodušení přísunu surovin nutných pro výrobu a diverzifikaci zdrojů. Stejným procesem pak prochází následný odbyt hotových výrobků. V oblasti lidského kapitálu řešíme zastupitelnost jednotlivých pozic, vzájemnou nahraditelnost a udržení synergických efektů napříč organizační strukturou.

Samotné krizové plány řeší jak expanzi, tak útlum výroby a dopad například na lidské zdroje, ale nejen tam. Obdobně připravujeme plán pro oblast klíčových firemních dat, souhrnně dnes nazývány tuto škatulku IT a IS. Nezbytnou součástí pak v této oblasti je Cyber risk consulting. V této problematice se soustředíme na oblast bezpečnosti moderní technologie a jejich využívání, zálohování nebo řízení informačních rizik. Cílem je zajistit fungování i v případě výpadků nebo jiných neočekávaných vlivů. Důležitá je příprava na růst i pokles výroby, zvýšení objemu dat nebo znásobení výrobních zdrojů expanzí nebo akvizicí.

Rizika řešíme také i v oblastech odpovědnostních rizik, complience, ekologii provozu a životního prostředí nebo v neposlední řadě také managementu. Po realizaci přípravy krizového plánu následuje implementace zjištěných rizik do pojistných programů s cílem minimalizovat riziko. Pro vhodnou implementaci využíváme tzv. cyklu pojistné smlouvy, kde nedílnou součástí je hodnocení nebo audit současné pojistné ochrany.

Celý plán připravujeme individuálně a jsme schopni pokrýt všechny obory činností. Příkladem mohou být nemocnice nebo výrobní závody.

Cyklus práce na krizovém plánu:

  1. Identifikace a mapa rizik
  2. Stanovení vlivu rizik na provoz a jeho případné omezení, hledání úzkých míst, atd
  3. Audit výrobních procesů, které povedou ke zmírnění rizik (výběr vhodných opatření pro minimalizaci rizik)
  4. Návrh řešení a příprava opatření
  5. Postupy testování, aby se zajistilo, že řešení fungují
  6. Kontrola procesu, zda je kontinuální atd.

Součástí plánu, který připravujeme, může být i Fire Protection Plan, který členíme dle norem FM Global a dle priorit na budovy, movitý majetek a lidský kapitál.
Plán protipožární ochrany obsahuje seznam všech hlavních nebezpečí požáru, správné postupy manipulace a skladování nebezpečných materiálů, potenciálních zdrojů vznícení a jejich kontroly a typ protipožárního vybavení nezbytného ke kontrole každého závažného nebezpečí.

Důležitost krizového plánu je opravdu vysoká. My sami krizový plán máme a se situací okolo Koronaviru se vypořádáváme s přehledem. Jsme připraveni podpořit i vás, aby pro vás těžké a nečekané situace byly do budoucna konkurenční výhodou.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo