cz

Investorský Model Pojištění: Ideální ochrana v době insolvencí

Rok 2024 přinesl výrazný nárůst insolvencí, přičemž jednou z nejvíce zasažených oblastí v České republice je stavebnictví. Mnoho stavebních firem není schopno splácet své závazky, což představuje riziko nejen pro samotné firmy, ale i pro investory a další zainteresované strany. V této náročné ekonomické situaci se investorský model pojištění stává logickou volbou.

Jak tedy pojistit investiční projekt? Nese rizika projektu generální dodavatel, nebo investor? Až s první škodou zjistíte, že pojistka generálního dodavatele byla nízká a pokryje pouze malou část nákladů. Představte si investorské pojištění jako záchranný člun, který je součástí velkého trajektu. V případě nehody na něm závisí váš život, v tomto případě úspěch vašeho projektu. Je vhodné pro všechny, kteří se podílí na stavbě nebo montáži díla, včetně investora.

Stejně se musíte dívat i na svůj investiční projekt. Ať už modernizujete nebo stavíte na zelené louce, do hry vstupují desítky faktorů, které mohou ovlivnit výsledek. Pokud budete mít pod kontrolou všechna rizika, budete mít pod kontrolou i úspěšné dokončení projektu. Nespoléhejte se na to, že generální dodavatel nebo subdodavatelé budou mít kvalitní pojištění. Většinou nemají a zjistíte to až ve chvíli, kdy dojde k pojistné události. V takovou chvíli už je pozdě. Jediné pojištění, které máte plně pod kontrolou, je takové, které si sami sjednáte. Vy máte stoprocentní kontrolu nad krytím rizik a v případě pojistné události jde pojistné plnění přímo vám a nemusíte peníze vymáhat na generálním dodavateli.

Jako investor získáte přehled nad nastavením parametrů pojištění, připojištění a kontrolu nad likvidací škod. Vyplacené pojistné plnění tak můžete okamžitě použít.

V Eurovalley jsme stáli u desítek úspěšných projektů a rádi budeme krýt záda i vám.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo