cz

Jak si vybrat pro firmu správné pojištění

Výběr správného pojištění je jedním z výstupů aplikace risk managementu, který identifikuje, analyzuje, hodnotí a ošetřuje významná rizika. Pojištění se vyplatí každému podnikateli bez ohledu na vykonávanou činnost. Pojištění zabezpečí jeho nemovitosti, movité věci, zásoby a ochrání ho i při styku s lidmi, s nimiž je právně zodpovědný.

Výběr pojištění

Hlavními faktory, podle kterých se doporučuje vybírat správné pojištění, jsou druh vykonávané činnosti a úroveň krytí. Pro podnikatele by neměla být rozhodující cena, ale kvalita pojištění. Podnikatel by měl správně definovat své potřeby, požadavky a očekávání. Pojišťovny rovněž nabízejí velký počet volitelných připojištění, která vyplývají z jednotlivých podnikatelských činností.

 

Důležitá pojištění

Pojištění majetku je úplným základem, ale podnikatel se určitě neobejde ani bez pojištění zodpovědnosti za způsobenou újmu. Dalším důležitým pojištěním, které je však často opomíjeno, je pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu živelné škody a odcizení. Během té doby je totiž potřeba platit fixní náklady, které bez pojištění nemusí firma unést. Pojistka kryje stálé náklady a ušlý zisk. V současné době, kdy roste počet lidí pracujících z domova, je také velmi aktuální pojištění kybernetických rizik. Mnoho zaměstnanců nemá doma zabezpečená zařízení a bezpečné sítě a hrozí tak případný únik dat.

 

Na co si dát pozor

Výběr pojištění řádně zvažte a určitě si nechte předložit nabídky od více pojišťoven. Rizika by měla být rozepsaná a u každého musí být uvedené, na jakou pojistnou částku je nastavené. Nezapomeňte se informovat i o výlukách v pojistných podmínkách a případné nejasnosti si nechat důkladně vysvětlit. Před uzavřením pojistky je rovněž potřeba se detailně seznámit s postupy při likvidaci konkrétních škod a zjistit si reference na vybranou pojišťovnu. Abyste předešli nepříjemnostem, rozsah pojištění pravidelně aktualizujte.

Specialisté Eurovalley mají s výběrem pojištění a řízením rizik mnohaleté zkušnosti a rádi vás celým procesem provedou.

Jakub Šimonovský

Výkonný ředitel

V pojišťovnictví pracuje od roku 2004. Začínal na pozici Key Account Managera a postupně se dopracoval k vlastní společnosti Eurovalley s.r.o., kde se zaměřuje na provozní řízení firmy a podporu strategických obchodů.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo