cz

Nejčastější škody ve společnostech a jejich vzrůstající finanční náročnost

Hlavní škody vznikající v průmyslových podnicích jsou požáry, výbuchy a přírodní vlivy. Škody tak zároveň reflektují, jaká rizika jsou zásadní ve světě průmyslových podniků. Požár a s ním spojené případně následné výbuchy tvoří více než 20 % všech škod. Těsně v závěsu jsou přírodní katastrofy s celkových podílem 15 %. Další časté škody vznikají při nedostatečné údržbě či kolizích na pracovišti s 9 %. Velkou roli v žebříčku příčin škod tak hraje i lidský faktor.

Finanční zátěž, kterou firmám škody způsobují v posledních letech výrazně roste. Důvodů je hned několik. Jedním z problému jsou kybernetická rizika a stále častější přerušení provozu z důvodu poškození dodavatelských nebo odběratelských řetězců. Přerušení provozu může mít totiž dosah na mnoho dalších společností, které mají s daným provozem jistou vazbu.

Celou situaci ztěžují i další faktory. Inflace ovlivňuje hlavně majetkové a svatební škody. Ceny materiálů a samotných stavebních prací závratně vrostly. Delší časové proluky v dodávkách materiálu zase navyšují náklady při přerušení provozu. Roli hraje také válka na Ukrajině, kdy například pojištění leteckého odvětví může být tímto konfliktem značně ovlivněno.

Další z pojišťovacích odvětví jako je profesní odpovědnost nebo D&O je v důsledku stoupajících nákladů na právní zastoupení pod cenovým tlakem a pojištění se výrazně prodražuje a zároveň se zužuje pojistný rozsah. Navyšování pojistných částek v majetkovém pojištění a větší důraz na risk management je tak nevyhnutelnou realitou se kterou musí každá společnost počítat a aktivně tuto problematiku řešit. Pokud potřebujete po svém boku experta, který za Vás komplexnost pojištění uchopí a správně nastaví, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tady pro Vás.

Eurovalley – to nejlepší pojistné řešení nebo nic!

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo