cz

Nová podoba evropských pravidel pro povinné ručení

Evropská unie ustanovila nová pravidla pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla všem svým členským státům a státům Evropského hospodářského prostoru. V České republice by měl nový zákon platit pravděpodobně od 1. března 2024.

Vyšší limity pro pojistné plnění

Významnou změnou je zvýšení minimálních limitů pojistného plnění pro případy újmě na zdraví, smrti a majetkové škody. Všechny tyto limity se zvýší na 50 milionů korun, a to z původních 35 milionů. Toto zvýšení se vztahuje na každou postiženou osobu v případě újmy na zdraví nebo smrti a je dále platné pro jakoukoli majetkovou škodu v rámci jediné pojistné události, bez ohledu na počet poškozených osob. Vyšší limit se týká nejen zcela nových smluv, ale i těch dosavadních.

Definice vozidla

Rozšíří se definice vozidla, pro které bude povinnost povinného ručení platit. To bude zahrnovat i drobná vozidla typu městských elektrokoloběžek, jednokolky, elektrický skateboard, segwaye, zahradní traktůrky, motorová golfová vozítka, pracovní stroje nebo průmyslová zařízení s vlastní pohybovou schopností, pokud přesahují stanovené rychlostní nebo hmotnostní limity.

Zákon nově definuje pojem vozidlo, což znamená, že:

  • povinné ručení se bude týkat všech motorových vozidel s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu
  • stejně jako motorových vozidel s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží více než 25 kilogramů.

Identifikace těchto vozidel bude vyžadovat uvádění výrobního či evidenčního čísla do pojistné smlouvy + doložení technické dokumentace, že vozidlo přesahuje jeden ze dvou povinných parametrů nové definice vozidla s povinností sjednat si pojištění.

Povinné ručení není povinné u elektrokol, motokol a mopedu, u kterých motor vykonává pouze pomocnou úlohu při šlapání. Invalidní vozík, užívaný výlučně osobou s tělesným postižením, případně mini traktor, který se bude pohybovat na oploceném soukromém pozemku.

Zelená karta

Papírová zelená karta v České republice pravděpodobně zanikne k 1. září 2024, jelikož policisté budou moci ověřit povinné ručení online. Nicméně, při cestách do zahraničí bude stále nezbytné mít papírovou verzi zelené karty.

Nové definice

Termín Provoz zahrnuje jakékoliv použití vozidla jako dopravního prostředku. V případě pochybností o použití se automaticky předpokládá, že jde o dopravní prostředek. Tato definice neplatí, pokud vozidlo slouží k výkonu činnosti jako pracovní stroj (např. autojeřáb při práci) nebo jako zdroj energie.

Hlavní roli v novém systému hraje provozovatel vozidla. Za zajištění uzavření povinného ručení nově odpovídá provozovatel vozidla. Za nedodržení této povinnosti může být provozovateli udělena pokuta až do výše 50 000 Kč. Dále je stanovena i sankce ve formě příspěvku za každý den chybějícího pojištění, který se platí České kanceláři pojistitelů.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo