cz

Nové trendy v oblasti pojištění odpovědnosti podnikatelů

Ekonomický a technologický rozvoj, spolu s proměnami ve společenských zvyklostech a institucionálních strukturách, přispívají k rostoucí komplexitě společností.

Outsourcing a vzájemně závislé dodavatelské řetězce zvyšují propojenost, zatímco nové digitální technologie nabízejí bezprecedentní přístup k informacím a globalizují potenciální rizika. Výsledkem je rozšíření možností, jak jednotlivci, firmy a právní subjekty mohou způsobit škodu třetím stranám a následně nést odpovědnost za její náhradu. Můžeme se zaměřit na několik hlavních faktorů ovlivňujících oblast pojištění odpovědnosti podnikatelů.

  • Změny v ekonomické aktivitě, chování jednotlivců a firem a komunikace mezi nimi budou ovlivňovat povahu a rozsah škod, které mohou nastat. Rovněž společenské postoje k přijímání rizik budou hrát roli v tom, jakým způsobem se bude korporátní odpovědnost projevovat. V minulosti to byla například elektrifikace, urbanizace, aktuálně digitalizace, která utváří nové prostředí pro rizika.
  • Inovace v materiálech, technikách a metodách výroby a práce přinesou nové možnosti, ale mohou také zvýšit rizika. Užití nových technologií a postupů může způsobit nepředvídatelné škody.
  • Aktivity, které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí, povedou k potřebě kompenzace škod. Typickým příkladem je průmyslové znečištění, které může mít krátkodobé i dlouhodobé negativní dopady na klimatickou změnu.
  • Úspěšnost uplatňování korporátní odpovědnosti bude záviset i na právních postupech a soudní praxi. Nové právní teorie nebo skupinové žaloby mohou ovlivnit výsledky soudních sporů a nároky na náhradu škody. Jako příklady můžeme uvést žaloby ochrany spotřebitele nebo neplnění povinností člena představenstva obchodní společnosti.

 

Faktory ovlivňující směr pojištění odpovědnosti nejsou izolované, ale vzájemně se ovlivňují. Společenské a ekonomické podmínky mohou například ovlivnit přijetí nových technologií, což zase může mít dopad na životní prostředí a další z výše zmíněných trendů.

V případě, že se potřebujete zorientovat a nastavit správné pojistné krytí pro svou společnost, neváhejte nás kontaktovat. Našich 30 let zkušeností v oblasti pojištění firem je Vám k dispozici.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo