cz

Odpadové hospodářství - Eurovalley TV

♻ Odpadové hospodářství čelí rizikům jako jsou nelegální skládky, havárie při přepravě nebezpečného odpadu, environmentální škody způsobené nesprávným zpracováním odpadu a možné právní a regulační důsledky.

❌ Tlak na ochranu životního prostředí je posílen také legislativou, tj. zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

♻ Efektivní a široce koncipované pojištění může pomoci snížit finanční a environmentální rizika spojená s odpadem, podporovat zodpovědný přístup k odpadům a přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti jako celku.

Děkujeme Petr Čončka a Eliška Alföldiová za shrnutí problematiky v prvním dílu naší nové video série.

Petr Čončka

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2012. Začínal na pozici likvidátora pojistných událostí ve společnosti MARSH a postupně se přes správu mezinárodních pojistných programů dostal ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z municipalit a veřejné správy.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo