cz

Odpadové hospodářství v koronavirové krizi

Krize spojená s Covid-19 se dotkla všech možných sfér života a stejně tak i nejrůznějších oborů činnosti, odpadové hospodářství nevyjímaje. Tento sektor je velmi důležitý, ať už pro naši celkovou ochranu, hygienu či obecně pro normální chod našich životů. 

Nárůst odpadů

Došlo k nárůstu svážených komunálních odpadů, jelikož lidé trávili více času doma či přímo pracovali z domova. Proto klesl také podnikatelský odpad. Zjistilo se, že pozastavení svozu tříděného odpadu není proveditelné. Dnes již tříděný dopad tvoří polovinu celkového odpadu z domácností a tu by svoz pro smíšený odpad nebyl schopen obsáhnout. 

Přestože celkově ČR nevyprodukovala na jaře při koronavirové krizi o tolik větší množství odpadu, celosvětově se podle odborníků situace rapidně zhoršila. Může za to zejména zdravotnický materiál a nárůst plastů. Statistiky například uvádějí, že Čína vyprodukovala o 30 procent méně komunálního odpadu, avšak toho zdravotnického (hlavně plastů) přibylo o 370 procent. V současnosti se situace v česku o tolik neliší. Zdravotnického i komunálního odpadu neustále přibývá. Kontaminovaný odpad je navíc nutné spalovat. Jelikož však spalovny nestíhají, čekací doba byla prodloužena z 30 na 60 dnů. Odpad však musí být po celou dobu umístěn v chladicím prostoru.

Ochrana a nový odpadový zákon

Nastal také problém s nedostatkem ochranných pomůcek, jako tomu bylo ve většině sektorů. Obor odpadů však ze začátku nebyl zahrnut do první linie. Později se ukázalo, že tam jednoznačně patří a že je v krizové době tento sektor velmi důležitý, přestože stojí na pomyslném konci celého řetězu. Dojde-li k výraznějšímu omezení svozu odpadu a ten bude zůstávat na ulicích, můžeme se brzy potkat s dalším velmi vážným zdravotním rizikem.

Právní rámec

Od nového roku nabyl účinnosti odpadový zákon, který stanovuje konec skládkování k roku 2030. Dále uvádí zvyšování poplatků za ukládání odpadu. Část odpadu bude zpoplatněna nynějšími 500 korunami za tunu. To letos činí 200 kilogramů na obyvatele, postupně k roku 2029 však váha klesne na 120 kilogramů. V letošním roce bude poplatek nad danou hmotnost činit 800 korun za tunu odpadu a dále každým rokem poroste až na 1850 korun za tunu v roce 2029.

Jiří Vřešťál

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 1995. Začínal na pozici rizikového inženýra a upisovatele v České pojišťovně, kde prošel několika pozicemi. Následně pokračuje v kariéře na straně pojišťovacího makléře MARSH, kde má na starosti komplexní servis lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z oblasti velkých průmyslových rizik a na speciální technická rizika.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo