cz

Podpojištění – dva možné pohledy

Stalo se Vám, že pojišťovna krátila pojistné plnění a důvodem bylo právě podpojištění? Výpočet pojistného plnění v případě podpojištění by měl být jednoduchou úlohou navíc postupující podle zákona. Ve skutečnosti však závisí na právním výkladu, který může být u každé pojišťovny odlišný.

Občanský zákoník (89/2012 Sb. v aktuálním znění) říká v paragrafu 2854 (paragraf o pojištění majetku: „Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.“

Klasickým příkladem může bude výrobní hala, jejíž reprodukční hodnota je 5 miliónů. Pojištění je však sjednáno na pojistnou částku 3 milióny českých korun. Podpojištění je tak ve výši 40 %. Jedním z výkladů je, že daná pojišťovna použije podpojištění na pojistné plnění. Když je škoda na hale fatální, tak maximální plnění je do výše pojistné částky tedy 3 milióny. Na tuto částku pojišťovna aplikuje podpojištění a výplata bude tak 1,8 miliónu. Zákon totiž říká, že v případě podpojištění se sníží pojistné plnění, které je maximální pojistnou částkou. Tento výklad zákona je pro klienta nešťastný. Oseká totiž škodu sjednanou pojistnou částkou a aplikuje na ni míru podpojištění, která vychází z pojistné částky.

Druhý výklad je pro klienta tím šťastnějším. Pojišťovna použije podpojištění na vzniklou škodu, tedy na částku 5 miliónu a vyplatí klientovi maximální částku na kterou je pojištěn, tedy 3 miliony českých korun.

Doporučujeme všem tak znovu si pročíst pojistné podmínky. Rozdíl ve vyplacené částce je přece jen značný. Pozitivní věcí zůstává, že některé pojišťovny se již při uzavírání pojistné smlouvy vymezují k této neurčitosti a výklad zákona přidávají do pojistných podmínek.

Řešením je, si s námi sjednat schůzku a my následně pojistné podmínky zkontrolujeme a sdělíme vám, jak se věci mají. V případě, kdy pak nastane pojistná událost nebudete nemile překvapeni. Pokud se ve své pojistné smlouvě neorientujete, obraťte se na nás, rádi Vám se vším pomůžeme. Jsme Eurovalley – to nejlepší pojistné řešení nebo nic.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo