cz

Pojištění dodavatelsko-odběratelských řetězců - Eurovalley TV

Podle indexu platební neschopnosti je v roce 2024 výrazný nárůst insolvencí firem. Existuje několik faktorů, které přispívají k této situaci:
  •  významná inflace, což způsobuje nárůst nákladů a komplikuje finanční plánování podniků
  •  zvýšení úrokových sazeb
  •  nárůst cen energií
  •  trh práce, který způsobuje růst mezd a omezuje dostupnost pracovních sil
Pohledávky tvoří značnou část aktiv firem, často až okolo čtyřiceti procent celkového majetku podniku. Firmy mají možnost chránit se před rizikem neplacení svých pohledávek tím, že si je pojistí. Výhody pojištění odběratelsko-dodavatelského řetězce představujeme v dalším dílu Eurovalley TV.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo