cz

Pojištění požárů a živelních událostí

Nedávná událost požáru Národního parku v Českém Švýcarsku poukázala na nutnost dbát zvýšenou pozornost dřevinám a lesním porostům. V souvislosti s dlouhotrvajícím suchem a změnou klimatu, by zastupitelé měst a obcí měli vidět správné pojištění těchto ploch jako nezbytné.

Obce patří mezi veřejnoprávní subjekty, které spravují nejen vlastní, ale i svěřený majetek. Řídí se zákonem o obcích, podle kterého musí řádně pečovat o svůj majetek a chránit ho před poškozením nebo zničením, ať už v důsledku vandalismu nebo živelné události.

Námi připravený program Vám pomůže při řešení rizikových situací jako je právě riziko požáru a s ním souvisejících nebezpečí. Tzn. požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, zřícení letadla. Dále také vichřice, krupobití, povodeň či záplava.

Z výše uvedených důvodů by mělo být pojištění nezbytnou součástí obecních aktivit. A to jak aktivit pramenících ze zákona, tak i aktivit týkajících se podnikatelské činnosti. Pojištění může totiž ušetřit rozpočtům obcí nemalé finanční částky.

Nenechte požár lesa náhodě. Pojistěte se proti nepředvídatelným živelným událostem a získejte peníze zpět do obecní kasy. Obraťte se nás, jsme Eurovalley. To nejlepší pojistné řešení nebo nic!

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo