cz

Pojištění SLOVANSKÉ EPOPEJE

Soubor dvaceti velkoformátových obrazů Alfonse Muchy společně nazýva­ných jako „Slovanská epopej“ je světovým unikátem, který český malíř maloval během let 1912–1926.

Není snadné správně stanovit pojistnou částku díla, o jehož hodnotě spekulují i sami soudní znalci z oboru výtvarného umění. Pokud by se stanovila nízká pojistná částka, hrozila by v případě škody na vystavených dílech aplikace krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny z důvodu podpojištění. Pokud by se stanovila příliš vysoká pojistná částka, klient by zbytečně platil příliš vysoké pojistné.

Jak jsme tuto problematiku vyřešili Vám v článku představí Petr Čončka.

Pojištění Slovanské epopeje

Soubor dvaceti velkoformátových obrazů Alfonse Muchy společně nazýva­ných jako „Slovanská epopej” je světovým unikátem, který český malíř maloval během let 1912–1926.

První plátna byla poprvé vystavena v roce 1919 v pražském Klementinu, kompletní soubor byl pak představen české veřejnosti ve Veletržním paláci v Praze v roce 1928. V letech 1963 až 2011 byly obrazy vystaveny na zámku v Moravském Krumlově. Po dlouhých sporech bylo od dubna 2011 pět obrazů umístěno ve dvoraně Veletržního paláce v Praze a celý cyklus byl na stejném místě následně zpřístupněn v květnu 2012. Tato výstava byla ukončena v roce 2016.

Vedení města Moravský Krumlov v roce 2021 vyjednalo po sérii mnohaletých jednání s Galerií hlavního města Prahy smlouvu o zápůjčce Slovanské epopeje zpátky do výstavních prostor moravskokrumlovského zámku. Schválení smlouvy však předcházelo splnění různých podmínek, které Galerie hlavního města Prahy stanovilo. Kromě požadavků na stavební úpravy a technologické zázemí výstavních prostor, muselo město Moravský Krumlov doložit také adekvátní pojištění vystavovaného díla.

Příprava pojistného programu

Vedení města Moravský Krumlov se na nás, coby správce veškerého pojištění města a jeho organizací, obrátilo s žádostí o pomoc při zprostředkování pojištění Slovanské epopeje dle požadavků Galerie hlavního města Prahy. S ohledem na skutečnost, že všechny municipality jsou dle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli, připravili jsme pro město pojistně-technickou část nadlimitní veřejné zakázky, kterou vysoutěžil administrátor veřejné zakázky. Abychom pro klienta zajistili nejnižší možnou sazbu pro jednotlivá pojišťovaná rizika, realizovali jsme před samotnou veřejnou soutěží rizikovou prohlídku za účasti pojišťoven za účelem vypracování rizikové zprávy, která slouží pro oddělení úpisu jednotlivých pojišťoven. Jinými slovy, zmapované a popsané riziko se dá pojistit snadněji a levněji.

Jakou hodnotu má dílo nevyčíslitelné hodnoty?

Není snadné správně stanovit pojistnou částku díla, o jehož hodnotě spekulují i sami soudní znalci z oboru výtvarného umění. Pokud by se stanovila nízká pojistná částka, hrozila by v případě škody na vystavených dílech aplikace krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny z důvodu podpojištění. Pokud by se stanovila příliš vysoká pojistná částka, klient by zbytečně platil příliš vysoké pojistné. Abychom eliminovali oba tyto problémy, byla Slovanská epopej pojištěna na tzv. prvorizikový limit. Prvorizikový limit neřeší adekvátnost pojistné částky, ale říká, že v rámci pojištěných rizik pojišťovna uhradí náhradu škody maximálně do výše sjednaného prvorizikového limitu.

Která pojišťovna umí pojištění unikátních uměleckých děl?

Specifikace rizika spolu se stanovenou maximální možnou újmou byla pro mnohé pojišťovny neřešitelným problémem, a proto jsme započali jednání se zajistným trhem, abychom pojišťovnám pomohli sehnat zajistnou kapacitu. Zajišťovny jsou, zjednodušeně řečeno, pojišťovnami pojišťoven, a pomáhají pojišťovnám pokrýt případné škody, na které by samy pojišťovny neměly dostatečné prostředky k dostání svým závazkům.  Poté, co jsme na mezinárodním zajistném trhu sehnali pro lokální pojišťovny zajistnou kapacitu, bylo možné, aby se pojišťovny zúčastnily veřejné zakázky na pojištění Slovanské epopeje.

Máte komplikovaný problém stran pojištění? Rádi s ním pomůžeme i Vám. Obraťte se na nás – Jsme Eurovalley, pojišťovací společnost s 27letou zkušeností.

Další užitečné tipy o pojištění sledujte také na našem LinkedIn profilu.

Petr Čončka

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2012. Začínal na pozici likvidátora pojistných událostí ve společnosti MARSH a postupně se přes správu mezinárodních pojistných programů dostal ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z municipalit a veřejné správy.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo