cz

Pojištění zasněžených chodníků se obcím vyplatí

Obce by měly udržovat chodníky schůdné, aby předešly zraněním ze strany chodců. Výše uvedené se samozřejmě týká zejména zimního období, kdy chodníky může pokrývat sníh nebo led. Daný zákon sice přímo neukládá obcím povinnost chodníky uklízet, nesou však odpovědnost za eventuální škody. V případě, že obec nemá dostatek personálu, může využít dlouhodobě nezaměstnaných nebo dohodnout péči o chodníky s externím dodavatelem.

Pokud se jedná o chodníky, které nejsou příliš využívané, stačí je podle zákona opatřit cedulí „Tento chodník se v zimě neudržuje.“. To však nezbavuje obec odpovědnosti za případná zranění ze strany chodců a za případné finanční odškodnění. Další možností je, že obec požádá o pomoc ohledně údržby chodníků občany.

Připojištění

Někdy se však může stát, že opravdu není v silách obce se o chodníky starat - ať už kvůli nedostatku finančních prostředků v místních rozpočtech či vlivem povětrnostní situace nebo nenadálé sněhové kalamity. Na neuklizených zledovatělých neposypaných komunikacích mohou vzniknout vážné úrazy.

Proto se doporučuje, aby se obce proti případnému zranění chodců připojistily a na pojistném rozhodně nešetřily. Tuto oblast pokrývá pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Pokud obce nemají sjednané pojištění, může je odškodnění vyjít na nemalé částky, což se jim rozhodně nevyplatí.

Zraněný chodec má nárok na bolestné, na náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení (léčebné pomůcky, doprava k lékaři, rehabilitace, poplatky v nemocnici, poplatky u lékaře), náhradu vzniklé škody na věci, kompenzaci za ztrátu příjmu a v případě trvalých následků mu náleží i finanční náhrada za ztížené společenské uplatnění. Zde se odškodnění může lehce dosatat i do milionových částek.

Právní úprava

Problematiku týkající se údržby chodníků upravuje zákon o pozemních komunikacích a chodníková novela z roku 2009. Podle zákona o pozemních komunikacích patří chodníky mezi místní komunikace a jsou tedy ve vlastnictví jednotlivých obcí.

Vladimíra Konečná

asistentka makléře

xxx

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo