cz

Pojistěte si profesní odpovědnost

Pokud jste lékař, advokát, notář, tlumočník, soudní znalec, daňový poradce, účetní, auditor, pojišťovací zprostředkovatel, architekt, IT společnost, cestovní kancelář nebo vykonáváte jakoukoliv odbornou práci v zaměstnaneckém poměru, neměli byste zapomenout na pojištění profesní zodpovědnosti. To Vás bude chránit před povinností nahradit vzniklou škodu jakéhokoliv charakteru.

Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem. Pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře či ordinace, tak v souvislosti s výkonem jeho profesní činnosti: na zdraví, na věci nebo finanční. Vyloučeny jsou škody způsobené živelní pohromou, případně škody z válečných událostí a kybernetických rizik. Vyloučeno z pojištění je samozřejmě i protiprávní jednání a trestné činy.

Jednoduchým příkladem je pochybení či nedbalost lékaře při výkonu odborné lékařské činnosti. V případě nepovedené operace a následně trvalejšímu poškození zdraví pacienta či úmrtí může lékaři hrozit pokuta, zákaz lékařské činnosti, v nejhorším případě obvinění. Pro tyto případy je dobré mít sjednáno pojištění profesní zodpovědnosti, které nahradí vzniklou škodu.

Pokud potřebujete sjednat pojištění odpovědnosti, jsme tu pro Vás.

Eurovalley – to nejlepší pojistné řešení nebo nic!

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo