cz

Porozumění pojištění kybernetických rizik: Co to je a proč je to důležité?

S tím, jak se podniky stále více spoléhají na technologie, roste i riziko kybernetických útoků a narušení bezpečnosti dat. Metody kyberzločinců jsou stále sofistikovanější, což firmám ztěžuje ochranu před takovými útoky. Zde vstupuje do hry pojištění kybernetických rizik.

Pojištění kybernetických rizik je druh pojištění, který chrání podniky před ztrátami, jež jsou důsledkem kybernetických útoků a úniků dat. Pokrývá řadu výdajů spojených s těmito incidenty, jako jsou forenzní vyšetřování, právní poplatky, náklady na oznámení zákazníkům, a dokonce i ztráty z přerušení provozu.

Potřeba pojištění kybernetických rizik je důležitější než kdy jindy. Podle zprávy Ponemon Institute činí průměrné náklady na narušení bezpečnosti dat pro americkou společnost 8,19 milionu dolarů, což je o 6,4 % více než v předchozím roce. To poukazuje na významný finanční dopad kybernetických útoků a úniků dat, které mohou být pro podniky jakékoli velikosti zničující.

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) zveřejnila v roce 2020 zprávu s názvem "Threat Landscape for 5G Networks", která upozorňuje na zvýšené riziko kybernetických útoků v době technologie 5G. Zpráva uvádí, že potenciální plocha pro útoky na sítě 5G je mnohem větší než u předchozích generací technologií a složitost sítí je činí zranitelnějšími vůči útokům.

Evropská centrální banka (ECB) rovněž zdůraznila význam řízení kybernetických rizik ve finančním sektoru. Ve zprávě zveřejněné v roce 2019 ECB uvedla, že kybernetické útoky představují významnou hrozbu pro stabilitu finančního systému a že účinné řízení rizik je nezbytné.

Jednou z výhod pojištění kybernetických rizik je, že podnikům poskytuje přístup ke zdrojům a odborným znalostem, které jim mohou pomoci kybernetickým útokům a únikům dat vůbec předcházet. Kybernetické riziko je v současné době pojistitelné a mnoho podniků již uzavírá pojistné smlouvy na ochranu proti kybernetickým útokům a únikům dat.

Při nákupu pojištění kybernetických rizik je důležité pochopit, co je kryto a co ne. Pojistné smlouvy se mohou značně lišit. Některé pojistné smlouvy například nemusí pokrývat určité typy útoků, jako jsou útoky sociálního inženýrství, nebo mohou mít limity na výši poskytovaného krytí.

Kromě toho je důležité porozumět spoluúčasti a limitům pojistné smlouvy. Spoluúčast je částka, kterou je pojistník povinen zaplatit předtím, než začne platit pojistné krytí. Limit je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí za krytou škodu.

Závěrem lze říct, že pojištění kybernetických rizik je pro podniky důležitým nástrojem ochrany před finančními dopady kybernetických útoků a úniků dat. Přizvěte si k této problematice vhodného partnera, který pro Vaši firmu připraví řešení na míru. Jsme tu pro Vás. Eurovalley – to nejlepší pojistné řešení nebo nic.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo