cz

Povodně a výkyvy počasí umí poškodit nejen Váš majetek

Letošní rok je plný překvapení. Období sucha střídají přívalové deště. Velmi časté jsou bouřky a na některých místech hlásí obyvatelé povodně. Napáchané škody se pak řeší z pojištění, pokud je sjednáno. Je proto nezbytně nastavit pojistku tak, abyste dostali plnění v maximální možné výši. Ideálně ve výši škody, která Vám vznikla. A že tomu tak vždy být nemusí dokládají mnohé případy klientů, jejichž škody jsme pomáhali řešit.

Podívejme se tedy společně na to, co nám radí pojistní analytikové o nastavení pojistné smlouvy. Stát se totiž může cokoliv od zatopeného nábytku po kompletní požár domu. Pokud už k nějaké škodě dojde, doporučujeme zachovat alespoň v rámci možností chladnou hlavu a držet se následujícího postupu:

6 tipů, jak plnění škodné události dotáhnout do konce

  • Co nejdříve kontaktujte pojišťovnu a škodu nahlaste. Hlášení škodné události lze online buď přes formulář na stránce pojišťovny nebo telefonicky. V některých případech totiž pojišťovna může krátit plnění za neodůvodněné pozdější oznámení. Máte-li možnost, obraťte se na zkušené odborníky na řešení pojistných událostí, kteří Vás celým procesem od nahlášení škody až po finální zúčtování nákladů s pojišťovnou provedou.
  • Jakmile objevíte následky škody, vše řádně zdokumentujte. Pořiďte raději více fotografií a videí. Dokumentace Vám pomůže efektivněji řešit plnění škody s pojišťovnou.
  • Naopak s opravou majetku nebo odstraněním škody vyčkejte až do okamžiku, než Vám dá pojišťovna souhlas. Vyjímkou jsou případy, kdy poškození částí nemovitosti ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí, pak je postup individuální.
  • V některých případech hradí pojišťovny nad rámec plnění také tzv. zachraňovací náklady, které jsou účelně vynaloženy na odvrácení hrozící pojistné události. Dalšími náklady jsou také náklady vynaložené na zmírnění následků, na odklizení poškozeného majetku z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.
  • Připravte si veškeré účtenky a dokumenty o pořízení věcí. Doporučujeme také veškeré účtenky raději archivovat v elektronické podobě. Využít můžete online úložiště.

 

Na co se tedy nejvíce zaměřit při nastavení nebo aktualizace pojištění?

Řešíte vzniklou škodu? Pak už je samozřejmě pozdě na přemýšlení o tom, jak pojištění vaší nemovvitosti nastavit. Níže si uvedeme několit důležitých bodů, které byste měli bedlivě kontrolovat. Výše výplaty pojistného plnění pojišťovnou často záleží právě na nich.

ilustrační fotoVoda – tedy škody vzniklé působením vody: Pojišťovny rozlišují povodně a záplavu. Povodeň je , když se voda dostane z koryt toků. Záplavou je  voda, která steče z kopce po průtrži. Dobré je kontrolovat také rizika vzniklá atmosferickými srážkami nebo vystoupení vod z kanalizací při přívalových deštích. V rámci připojištění si můžete sjednat riziko vysušení nebo vyčištění vodou poškozené nemovitosti.

V některých případech se k riziku povodně / záplavy sjednává i čekací doba. Podpisem nebo zaplacením smlouvy sice pojistná smlouva vzniká, plnění však lze čerpat až po jejím uplynutí, nejčastěji 10 dní.

Nejvíce ohroženými nemovitostmi jsou ty, které stojí v nejvyšší povodňové zóně. V tomto případě nelze nemovitost plnohodnotně pojistit. Situaci lze vyřešit alespoň pojištěním na snížený limit pojištění.

Pomohou také stavební úpravy, které minimalizují případné škody. Vybrané pojišťovny mohou takto pojistit nemovitosti i v nejvyšší povodňové zóně.

Poškození vodou může nastat i z prasklého potrubí nebo z rozbitého akvária. Přestože se zdá, že voda nepůsobí na nemovitost tak devastačně jako třeba oheň, následky škod způsobených vodou mohou být také značné.

Pojistnou částku je důležité nastavit na hodnotu majetku při vzniku nové smlouvy a v průběhu pojištění částku aktualizovat. Doporučujeme minimálně jednou za tři roky nastavení smlouvy zkontrolovat.  Měli byste uvést skutečnou hodnotu nemovitosti, abyste nebyli tzv. podpojištěni (v takovém případě byste dostali uhrazenu pouze část škody). Naopak přeplácení pojištění je také neefektivní, protože pojišťovny vyplatí maximálně částku odpovídající hodnotě nemovitosti.  Jak pečujeme v Eurovalley o naše klienty si můžete přečíst v jiném článku.

Pokud se o vaši pojistnou smlouvu stará specialista na pojištění, pak má pravděpodobně detailně načtené veškeré pojistné podmínky, které úžeji specifikují a vysvětlují rozsah pojištění. V každém případě je dobré vědět, že existují tzv. základní „všeobecné pojistné podmínky“, a dále jsou to podmínky doplňující. Pročtěte si zejména výluky a další opatření, která mohou plnění pojišťovny omezit. Pokud si nevíte rady, je vhodné oslovit naše specialisty, kteří Vám rádi pomohou.

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti: Máte pojistku na dům a jste zdánlivě klidný, i když po silnici teče proud vody a do domu se trefuje jeden blesk za druhým? I zde je vhodné rozumět rozdílům mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. Pojištění domácnosti zahrnuje pojištění domácích spotřebičů, nábytku, oblečení a sportovního náčiní (tedy tvz.movitých věcí – věcí, kterými můžete volně pohybovat a rozmisťovat je po domě).. Pojištěná nemovitost však nemusí pojištění domácnosti zahrnovat a může jít tedy o dvě odlišné pojistky.

I v tomto případě platí, že nastavení správné pojistné částky je velmi důležité pro případnou výši výplaty pojistného plnění. Pojišťovny většinou uplatňují na některé předměty, jako je například elektronika nebo umělecká díla, limity, nad které už plnění nevyplatí. U těchto specifických předmětů pak nesjednávejte pojistnou částku v domácnosti zbytečně vysokou nad uvedený limit.

Základní pojištění není kompletní pojištění

V tomto článku se na pojištění díváme především z pohledu škod způsobených povodní a záplavou, nicméně při zvažování rozsahu pojištění se určitě podívejte na všechna rizika, která potřebujete na smlouvě mít. Někdy základní pojištění nezahrnuje ta rizika, která hrozí v zimě, jako je mrazem popraskané vodovodní potrubí nebo poškození střechy tíhou sněhu. V základním pojištění nemovitosti nemusí být také pojištěny okolní stavby, jako jsou kůlny na nářadí, garáže a zahradní architektura. Tyto je většinou nutné pojistit nad rámec základního pojištění. Rozdíly jsou také v pojištění skleníků, či ve výši sjednaných spoluúčastí, které musí majitelé při poškození těchto vedlejších staveb platit.

Pořádek dělá přátele

Veškeré dokumenty o opravách si archivujte. Jako majitelé nemovitosti byste o ni měli také řádně pečovat. V některých případech pojišťovny hledí na to, jak byla nemovitost pravidelně udržována. Pokud by do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou, kvůli čemuž by shnily trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit právě proto, že majitel zanedbal své povinnosti údržby. Veškeré rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků proto dokumentujte a archivujte, abyste mohli prokázat, že se o svou nemovitost hezky staráte. Stejně tak je důležité mít vpořádku povinné revize, např.revize spalinových cest.

Při hlášení škodné události nebo kontrole Vaší pojistné smlouvy se raději obratťe na naše specialisty. Rádi Vám pomůžeme a zajistíme kompletní péči o vaše pojištění.

Erik Hajtmánek

manažer marketingu

Marketingová komunikace, příprava článků, kreativní práce.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo