cz

Přínos RISK MANAGEMENTU pro podnikatele

Risk management, který se zabývá identifikací případných rizik, analýzou a hodnocením jejich nebezpečí, patří bohužel mezi dlouhodobě podceňované činnosti. Podnikatelé se prvotně soustředí na maximalizaci zisku. Když se však později dostanou do problémů, tak zjišťují, jak je důležité při zahájení každého projektu stanovit, vyhodnotit a ošetřit případná rizika.

Proces

Už samotný proces identifikace a analýzy rizik je pro podnikatele velkým přínosem, protože si tak uvědomí reálnost různých hrozeb, mohou implementovat dostatečná opatření a snížit četnost výskytu a dopad rizika. Mezi preventivní opatření patří pojištění, rozdělení rizika mezi více účastníků či zavedení kontrol. 

V případě řízení rizik by se mělo jednat o nepřetržitý a stále se zdokonalující proces, který je začleněný do strategie firmy. Jen díky tomu může podnikání dlouhodobě prosperovat.

Výhody

Mezi hlavní výhody aplikace rizikového managementu patří bezpečnější provoz i prevence škod. Zatímco většina firem začne řešit rizikový management až v situaci, kdy se něco děje, vy jste připraveni. Nemusíte hledat zásadní finanční úspory a řešit problémy s cashflow. Máte připravený plán prevence škod a garantovanou kontinuitu výroby a provozu podniku. Rizikový management rovněž zajistí vyšší efektivitu investic do zabezpečení provozu a úsporu nákladů, které by mělo za následek podceněné riziko. Rovněž máte vyřešené i personální otázky. Nezaskočí vás vyšší nemocnost zaměstnanců nebo nárůst práce na dálku z domova, což je v současné době velmi aktuální téma. S tím je spojena i příprava na případné kybernetické útoky, aby vaši zaměstnanci nepracovali na nezabezpečených sítích a zařízeních. Risk management také zajistí vám i vaší firmě lepší image na trhu. Budete připraveni na to, abyste dostáli svým smluvním závazkům a nebudete se tak vystavovat riziku právních sporů.

Specialisté Eurovalley mají dlouholeté zkušenosti s řízením rizika a přípravou jak BCP (Business Continuity Plan) tak dalších řešení určených pro krizové situace a rádi pomohou i vám "být přirpaven".

Jiří Vřešťál

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 1995. Začínal na pozici rizikového inženýra a upisovatele v České pojišťovně, kde prošel několika pozicemi. Následně pokračuje v kariéře na straně pojišťovacího makléře MARSH, kde má na starosti komplexní servis lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z oblasti velkých průmyslových rizik a na speciální technická rizika.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo