cz

Proč je pro obce důležité pojištění

Obce patří mezi veřejnoprávní subjekty, které spravují nejen vlastní, ale i svěřený majetek. Řídí se zákonem o obcích, podle kterého musí řádně pečovat o svůj majetek a chránit ho před poškozením nebo zničením, ať už v důsledku vandalismu nebo živelné události, dále před krádeží nebo zneužitím.

Obce rovněž zastřešují velký počet různých aktivit a organizací, díky čemuž se vystavují mnohým rizikům. Obce často zakládají příspěvkové a obchodní organizace a disponují tak velkou zodpovědností. Mohou udělat chybné rozhodnutí nebo se dopustit nesprávného úředního postupu při zadávání veřejných zakázek, při využívání dotací či při prodeji obecních pozemků. Rovněž mohou způsobit ztrátu na majetku, zdraví či financích třetí osobě.

Z výše uvedených důvodů by mělo být pojištění nezbytnou součástí obecních aktivit. A to jak aktivit pramenících ze zákona, tak i aktivit týkajících se podnikatelské činnosti. Pojištění může totiž ušetřit rozpočtům obcí nemalé finanční částky.

 

Základní pojištění

Základním pojištěním pro obce je:

  • Pojištění odpovědnosti obce a odpovědnosti volených orgánů (zastupitelé dle zákona ručí svým majetkem za případné škody způsobené svým rozhodnutím)
  • Pojištění obecního movitého i nemovitého majetku (zpravidla se jedná o nejobsáhlejší a nejnákladnější oblast pojištění)
  • Pojištění kulturních a dalších akcí, které obce nebo město pořádají (plesy, sportovní turnaje, besedy a další)
  • Pojištění zřizovaných institucí (například městské policie, správy komunikací, mateřských a základních škol, domovů dětí a mládeže, penzionů pro seniory, základních uměleckých škol, sboru dobrovolných hasičů, knihoven)
  • Zemědělské pojištění (chrání zemědělský majetek obcí)

 

Pojišťovny sledují neustále se měnící legislativní rámec pro obce a podle toho nabízejí obcím speciální pojistné programy. Odborníci z Eurovalley se dlouhodobě specializují na pojištění veřejných institucí a umí tak poskládat produkty pojišťoven přesně na míru konkrétní obce, případně vytvořit produkty vlastní.

Jan Sedláček

Key Account Manager

xxx

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo