cz

Risk management: Prevence vás vyjde vždy levněji než pojištění

Analýza a prevence rizik je základ. O pojištění se bavme až ve druhém kroku.

Pokud zodpovídáte za firmu, divizi či výrobní provoz, jste placeni i za to, že počítáte s nejhoršími scénáři – na vašich dnešních opatřeních závisí budoucí osud celé organizace a zaměstnanců. Dobrého manažera poznáte snadno: Na nejhorší se připravuje v časech, kdy se daří, zisky i akcie rostou, firma uzavírá jednu smlouvu za druhou, málem nestíhá nabírat lidi a na obloze není jediný mráček. Nejde totiž o to, jestli se něco pokazí, ale kdy. V tomto článku vám nastíníme, jak s riziky pracujeme, aby naši klienti vyšli z jakékoli situace s minimálními ztrátami a mohli co nejdříve pokračovat ve své činnosti. 

 

Prevence vyjde vždy levněji
Dejme tomu, že máte legální problém. Kontaktujete-li právníky až ve chvíli, když „nabíráte vodu“, je už většinou pozdě. Jednoduše řečeno, zanedbali jste prevenci. Úplně stejné je to s pojištěním firem a jejich zaměstnanců, případně konkrétního výrobního provozu.

Je přitom jedno, zda jde o požár, záplavy, krádež, poruchy klíčových strojů, odliv zaměstnanců ke konkurenci, blackout a výpadek systémů, nedostatek čipů, plastů či stavebnin. Identifikovat a ošetřit rizika je potřeba mnohem dříve.

 

„Jsme pojištěni, nic neriskujeme!“
Inkasovat peníze za pojistku je jen jedna část rovnice, kterou řešíte – ta jednodušší. Skutečné problémy na vás teprve čekají: Kde rychle sehnat náhradní pronájem? Kam přesunout stroje nebo kde nakoupit nové? Jak vyhovět smluvním požadavkům dalších stran? Kde hledat nové zaměstnance? Jak si poradit s výpadkem technologií? Co obnáší sanace zničeného areálu nebo výrobní linky?

Tyto zásadní následné kroky, které označujeme jako business continuity plan, je chytré mít promyšleny a zařízeny předem. Pokud chcete být 100 % připraveni na libovolnou krizovou situaci, rádi vám je pomůžeme identifikovat a provést.

 

Hloubkovou analýzou vám ušetříme problémy (a hezké peníze)
Nový klient od Eurovalley většinou čeká návrhy konkrétních pojištění. Na rozdíl od klasických pojišťoven neprodáváme hotové pojišťovací produkty v „konfekčních velikostech“.

Než přistoupíme k návrhům řešení, zásadní je pro nás důkladně poznat klienta, resp. jeho svět, problémy, výzvy a záměry – jen tak máme jistotu, že klientovi nabízíme něco, co má pro něj v dané situaci opravdu smysl a co se vyplatí. Není výjimkou, že společně přijdeme na to, jak klient rizika dokáže efektivně pokrýt vlastními silami. Pojištění pak často ani není potřeba.

Ilustruje to v praxi na záměrně banálních příkladech: Identifikujeme-li jako hlavní riziko ničivý požár, řešením může být prostá instalace sprinklerů a protipožárních dveří. V případě rizika krádeží se jedná o nájem ostrahy nebo třeba vyšší ploty kolem pozemku, a tak podobně.

Na druhou stranu, pokud není v silách klienta rizika pokrýt, vyvedeme rizika z bilance tím, že je přesuneme na pojišťovnu.

 

Řetězení a vrstvení rizik
Řetězením rizik rozumíme situaci, kdy klienta neohrožují jen jeho vlastní rizika, ale i rizika třetích stran. Mnozí z našich klientů např. často ani netuší, zda a proti čemu jsou pojištěni dodavatelé, kteří jim pravidelně jezdí do areálu. Všechny tyto skutečnosti je třeba vzít do úvahy před tím, než začneme pracovat na optimálním a pro klienta maximálně výhodném řešení.

Dojde-li k pojistné události, kdy je škoda vyšší než sjednaná pojistka, klient je nucen tento rozdíl (nadlimitní plnění) zaplatit z vlastní kapsy. Aby k tomu nedošlo, ukážeme vám, jak pojistit i tento nadlimit. K tomu používáme metodiku vrstvení rizik. Jde o to, že jednotlivé škody zařadíme dle jejich závažnosti, a tedy nákladnosti do „vrstev“, a to od běžných přes závažné, které už zahýbou s firemním cash-flow, až po katastrofické, které ohrožují samu existenci klienta, resp. firmy.

Po rozvrstvení rizik navrhneme nástroje, jak každou vrstvu pojistit tak, aby to bylo maximálně výhodné. Řešením pro katastrofická rizika je pojistit je buď zvlášť, případně – jak je ve světě běžné např. u velkých firem typu Coca-Cola aj. – založit zvláštní fond jako pojistku proti katastrofickým událostem (tzv. kaptivní pojištění).

 

Investorský model pojištění
Je ideální zejména pro veřejný sektor, který pracuje s veřejnými financemi a investicemi. Běžnou praxí je přenášet pojišťovací povinnost na dodavatele. To je ale výhodné jen zdánlivě.

Když nastane škoda, za kterou dodavatel nenese odpovědnost (třeba kvůli vyšší moci), musí ji nahradit veřejný sektor. Abychom klientům z veřejného sektoru ušetřili tyto zbytečné náklady a aby nemuseli pasivně čekat, s jakým návrhem pojištění přijdou dodavatelé, navrhneme jim, kde a jaká rizika si nechat pojistit – a to už od stadia projektu.

Pojištění totiž musí vždycky někdo zaplatit. Pokud pojištění vezme do svých rukou veřejný sektor, získá tím mnoho výhod:

  • Částky na pojištění jednoduše zahrne do nákladů
  • O danou částku sníží i cenu za projekt
  • Nemusí řešit, zda se dodavatel dostane do problémů případně zkrachuje
  • Má jistotu, že peníze z pojistky dostane včas
  • Může jednat nezávisle na krocích a situaci dodavatele.

Pokud pracujete ve veřejném sektoru a chystáte se řešit projekt, neváhejte se na nás obrátit – Eurovalley je v ČR jedním z mála subjektů, které s investorským modelem pojištění pracují. Našich 27 let zkušeností je vám vždy k dispozici.

 

Holdingový model pojištění
Tento model odpovídá na situaci, kdy se ve spolupracujících firmách duplikují pojistná řešení – důvodem je, že každá firma si chce sama „krýt záda“ a proto zbytečně platí stejná pojištění. Podobná situace bývá běžná ve veřejné správě, např. ve městě, které se stará o školku, školu, plavecký bazén a dejme tomu kulturní dům. I zde je zbytečné platit pojištění simultánně.

Elegantním řešením je se o pojištění podělit nebo je rozdělit mezi zúčastněné subjekty. Pomoc Eurovalley spočívá v tom, že vytvoříme „krycí deštník“ nad všemi provázanými subjekty, aby se rizika dala řešit společně nebo naopak samostatně podle subjektu – např. odpovědnostní krytí dle hodnoty majetku a definice činností, které je třeba krýt, stejně jako finančních limitů. Kromě toho prověříme, jak dobře jsou jednotlivé subjekty pojištěny, abychom vyloučili jejich případný bankrot a podobné krizové situace.

Toto řešení má 3 hlavní výhody:

  • Úspory na pojištění, kdy město např. školce a plaveckému stadionu nemusí posílat peníze za pojištění, neboť si ho pokryjí samostatně
  • Celková kontrola a přehled nejvyššího manažera nebo městské rady
  • A penězi neocenitelný klid a jistota

 

Další krok? Je jen na vás.
Nyní víte vše o našem přístupu k rizikům i o tom, jak s klienty pracujeme, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout pro případnou spolupráci. Jestliže se chcete dozvědět podrobnosti anebo řešit konkrétní situaci, jsme tu pro vás – neváhejte nás kontaktovat, rádi se vám budeme věnovat.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo