cz

Rizika neplacení pohledávek odběratelského a dodavatelského řetězce narůstají

Podle nedávného hodnocení indexu platební neschopnosti čelí mnoho firem obtížím v souvislosti se zpožděním splatnosti svých pohledávek. Tento problém je důsledkem rostoucího počtu insolvencí, který se tradičně projevuje s určitým časovým zpožděním.

Existuje několik faktorů, které přispívají k této situaci. Jedním z nich je významná inflace, což způsobuje nárůst nákladů a komplikuje finanční plánování podniků. Zvýšení úrokových sazeb. Nárůst cen energií klade další zátěž na společnosti, zvláště na ty, které jsou závislé na energetických zdrojích. Nepříznivý vliv má i trh práce, který způsobuje růst mezd a omezuje dostupnost pracovních sil. Tyto faktory se vzájemně kombinují, což představuje výzvu pro mnoho podniků.

Chraňte svou společnost

Pohledávky tvoří značnou část aktiv firem, často až okolo čtyřiceti procent celkového majetku podniku. Nesplácení těchto pohledávek je schopno výrazně narušit tok finančních prostředků a vystavit firmu riziku sekundární platební neschopnosti. To je problémem zejména u malých a středních podniků.

Firmy mají možnost chránit se před rizikem neplacení svých pohledávek tím, že si je pojistí. Pojišťovna, v případě, že dlužník neuhradí pohledávku včas, ji zaplatí a následně se snaží tuto pohledávku vymoci. Tato forma pojistky je k dispozici nejen pro standardní dodavatelsko-odběratelské vztahy, ale také pro zajištění jednorázových i dlouhodobých projektů a obchodů. Přestože společnosti často pečlivě pojišťují svůj hmotný majetek, pohledávky jsou obvykle opomíjeny, i když většina firem má záporné zkušenosti s nesplacením těchto dlužných částek.

Proklepněte si dodavatele i odběratele

V České republice se zdá, že firmy často akceptují skutečnost, že občas někdo nezaplatí a raději pohledávku odepíšou, aby se nemusely zabývat nadále řešením tohoto problému. V zahraničí jsou firmy ochotnější pojišťovat své pohledávky a zároveň upravovat svůj obchodní model na základě informací o finanční stabilitě svých odběratelů. To může zahrnovat zkrácení termínů splatnosti nebo vyžadování částečné platby předem. V České republice se tato praxe příliš neprosazuje.

Je potřeba si dát pozor i na podvody. Menší firma obdrží objednávku od společnosti, která se vydává za zástupce velké zahraniční společnosti a požaduje zboží v řádech milionů korun. Malá firma, nadšená z velké zakázky, někdy bez dostatečného ověření dodá zboží, ale nakonec se zjistí, že objednávka byla podvodná a zboží nebylo zaplaceno. Je důležité být na tyto potenciální rizika připraven. Pokud potřebujete radu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás. Eurovalley.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo