cz

Riziko, pohled na pojištění a škody na fotovoltaických elektrárnách

S příchodem střešních fotovoltaických elektráren a povinností je od roku 2029 mít instalovány na každé nové stavbě přichází řada úskalí. Zejména se jedná o změnu pojištěného rizika objektu, na kterém budou fotovoltaické panely nainstalovány.

Jelikož jde o elektrické zařízení pod neustálým elektrickým proudem riziko se tímto násobí. Nejde však zásadně o škody na fotovoltaických panelech, a k tomu doprovodné elektronice či bateriových systémech, ale o objekt, na kterém je fotovoltaika montovaná.

Fotovoltaická elektrárna bývá naistalována zpravidla na střechách výrobních areálů, skladových hal a v neposlední řadě také na rodinných domech.

V případě požáru může být zásah hasičů komplikovanější hned z několika důvodů. Nemožnost vypnutí části rozvodu vedoucího od fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely jsou na hořícím objektu, kde vrchní část střešního systému je vysoce hořlavá. Poškození izolace vodičů fotovoltaické elektrárny může způsobit napětí na celé kovové konstrukci střechy. Neznámé umístění ovládacích (odpojovacích) prvků. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tyto příčiny, ale také mnohé jiné, mohou způsobit totální škodu nejen na objektu samotném, ale také na všech movitých věcech umístěných v objektu.

Hlavním úskalím tak zůstává škoda na objektu, která významně převyšuje cenu fotovoltaiky, případně majetku v objektu. Hodnota střešní fotovoltaické elektrárny versus hodnota samotného objektu může být až 1:50. Na důležitost objektu je potřeba nahlížet i z pohledu kontinuity provozu jedná-li se o výrobní halu, případně sklad materiálu nebo archiválií.

Na vrub těchto skutečností přichází otázka pojistitelnosti objektů s fotovoltaickou elektrárnou. Z hlediska ceny objektu, neexistující specifické české legislativě a normy požární bezpečnosti je pojistitelnost komplexním problémem, zatímco očekávání klienta při plnění pojistného je úhrada škody na fotovoltaické elektrárně, na samotném objektu, případně pokrytí nákladů při přerušení provozu.

 

Před samotnou instalací fotovoltaické elektrárny je tak potřeba zvážit několik parametrů:

Budova a její vybavení.

Je v budově drahá technologie případně zásoby o vysoké hodnotě? Případně jsou tyto věci náchylné na poškození vodou? Pokud ano, doporučujeme zvážit, zda elektrárnu vůbec instalovat.

Jak kritický je provoz v budově pro činnost vaší společnosti. Co se stane, pokud v důsledku požáru na střeše a hasebních prací dojde k přerušení provozu?

Cena versus bezpečnost.

Necertifikované panely a komponenty zřejmě povedou ke zvýšeným nákladům a sníženým výnosům v dlouhodobějším horizontu (údržba, servis, častější výměna…). Pozor také na falešné certifikáty od neseriózních výrobců.

Pokud hledáte partnera pro problematiku pojištění fotovoltaických elektráren, neváhejte se obrátit na Eurovalley. Našich 28 let zkušeností jsou Vám k dispozici.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo