cz

Skutečný příběh našeho klienta – Starý vlak

Atraktivita města (z důvodu ochrany údajů neuvádíme název) je postavena na rozsáhlých lesích a příjemném okolí. Díky železniční stanici je město pro obyvatele dobře dostupné. Město, jako mnohá jiná, se k pojištění vlastního majetku dlouhodobě nestavělo příliš pozitivně.

Při řešení revize pojištění se ukázalo, že některé majetky má město nepojištěné. Upravili jsme tedy pojistný rozsah tak, aby pokrýval důležitá rizika a majetky. Přišli jsme ale pozdě.

Město nám sdělilo informace o škodě, která se odehrála před rokem a se kterou si nevědí rady. Situaci nám tehdy popsali následovně:

Jednoho dne náhle začal nedaleko hořet les. Panika! Požár se rychle šířil a během několika minut zasáhl desítky hektarů. Hasičský sbor byl na místě rychle. Na pomoc přiletěl i vrtulník. Po několikahodinovém boji se podařilo požár uhasit.

Škody na lesním porostu však byly soudním znalcem vyčísleny na více než 600 000 Kč. Město se ihned obrátilo na svou pojišťovnu, kde ale zjistili, že les pojištěn majetkově nemají. Také vyšlo najevo, že viníka nebylo možné určit, a tudíž nebylo možné vůči nikomu uplatnit nárok na náhradu škody. Jednoduše řečeno, celý les bude muset město obnovit z vlastních peněz.

Na závěr jsme byli vyzváni, zda městu můžeme s touto škodou nějak pomoci. Vyhlídky byly mizivé, ale řešení nebylo nemožné.

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje se zjistilo, že požár vznik přeskočením jiskry na projíždějícím vlaku a díky SŽDC se nám podařilo identifikovat vlak, jehož provozem byl požár způsoben.
Po vleklých a těžkých jednáních s mezinárodním provozovatelem drážní dopravy byla škoda zaregistrovaná jako pojistná událost a následně řešená z pojištění odpovědnosti z provozování drážní dopravy. K registraci škody byla cesta velmi trnitá, absolvovali jsme několik jednání s dopravcem, následně s vlastníkem poškozeného vagonu. Výsledkem však bylo jen nepochopení a zmar. Rozhodli jsme se k radikálnímu kroku a ve spolupráci s naší právní kanceláří jsme připravili a rozeslali předžalobní výzvy jak na dopravce, tak i na vlastníka vagonu.

Eurovalley celou záležitost řešilo proklientsky a bojovalo za vyplacení pojistného plnění. Po více než roce zajišťování podkladů a důkazů byla městu vyplacena náhrada škody v plné výši. Škoda se tak úspěšně uzavřela ve prospěch klienta, který mohl začít pracovat na revitalizaci lesního porostu.

Pojištění je velmi důležitá součást ochrany města. Pojistné podmínky se někdy mohou jevit velmi přísně, a proto stojíme vždy při vás. Štěstí přeje připraveným a my jsme připraveni se postavit za klienty i v takových situacích, které by jiní vzdali nebo nezvládli.

Jsme rádi, že v rámci naší komplexní služby můžeme našim klientům pomáhat i s případy, jako byl případ požáru městského lesa.

Petr Čončka

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2012. Začínal na pozici likvidátora pojistných událostí ve společnosti MARSH a postupně se přes správu mezinárodních pojistných programů dostal ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z municipalit a veřejné správy.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo