cz

Současné trendy v pojištění přepravy – rozhovor

Rozhovor s Tomášem Fendrichem, který se specializuje na pojištění přepravy. Povídání jsme zaměřili na současné trendy v této oblasti.

V oblasti pojištění přepravy se aktuálně objevují některé globální trendy a výzvy. Které to jsou?

Číslem jedna jsou rozhodně klimatické změny. Stále častější extrémní počasí, bouře, povodně a lesní požáry mají významný vliv na bezpečnost zboží během přepravy. Pojišťovny musí vyvíjet nové produkty a reagovat na trendy spojené s klimatickými změnami. Z toho vyplývá větší komplexnost škod, které nastávají a jejich řešení bývá často velmi komplikované.

Další v řadě jsou geopolitické konflikty. Světové politické události, napětí a války mají dopad na obchodní trasy a přepravu zboží. To vyžaduje od pojišťoven schopnost adaptovat se na rizika spojená s geopolitickými událostmi. Například konflikt na Ukrajině snižuje dostupnost ropy či obilí má dopad celosvětový. Nedostupnost pojištění pozemní přepravy na ukrajinském území obecně zvyšuje rizika při přepravě zboží po celém světě a společnostem může tato skutečnost výrazně nabourávat odběratelské či dodavatelské řetězce.

Obrovským problémem byla samozřejmě i pandemie covidu-19. Ta způsobila rozsáhlé přerušení dodavatelských řetězců a logistiky po celém světě.

 

Co je naopak pozitivní na současném stavu pojištění přeprav?

Rozhodně to je technologická inovace. Senzory a internet věcí (IoT), umožňuje lepší sledování a správu zboží během přepravy. To vede k transparentnosti a umožňuje pojišťovnám lépe řídit rizika. Dále technologie blockchain nabízející nové možnosti pro řešení nároků a dokumentaci v oblasti pojištění přepravy. Tato technologie může zvýšit efektivitu a bezpečnost procesů.

Velký boom zažívá i umělá inteligence, která je schopna analyzovat velké množství dat, identifikovat rizika a automatizovat procesy v pojištění přepravy.

 

Jak moc je pojištění přepravy flexibilní? Jde připravit komplexní pojištění pro specializovanou přepravu?

Obecný trend klade stále více důraz na personalizovaná pojištění, která odpovídají specifickým potřebám a dodavatelským řetězcům. To vede k vývoji nových produktů a pojišťovacích modelů, které umožňují klientům vybrat si pojistnou ochranu na míru. V Eurovalley jsme schopni připravit komplexní řešení pro jakékoliv parametry a potřeby, které klient potřebuje pokrýt, a to díky naší síti pojišťoven a partnerů po celém světe.

 

Máte nějaký konkrétní příklad specifického pojištění, které jste realizovali?

Ano, rozhodně. Před několika lety jsme pro našeho klienta připravovali pojištění přepravy univerzitního výzkumného týmu na Antarktidu, kde probíhal výzkum. Kromě přepravy jsme pojistili i škody, které by mohly na stanici nastat. Samozřejmě že i nastaly. Několikrát selhaly výzkumné senzory a další technické vybavení. Díky komplexnímu řešení, které jsme pro expedici připravili se všechny škody vyplatily a výlet za jižní polární kruh se vydařil.

 

Na co je tedy potřeba myslet při pojišťování přeprav?

 V dnešní turbulentní době je nutností být flexibilní, schopen rychle reagovat na měnící se podmínky a inovovat své produkty a služby, aby byly schopny pokrýt nové a rozmanité rizikové faktory. Oblast pojištění přeprav není výjimkou.

Tomáš Fendrich

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2010. Začínal na pozici likvidátora pojistných událostí ve společnosti MARSH a postupně se přes správu mezinárodních pojistných programů dostal ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z oblasti zdravotnictví a vzdělávání.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo