cz

Vodní rizika a hydrologická současnost

Vodu lidé často podceňují, avšak tento zdánlivě neškodný živel se může velmi rychle proměnit a stát se silnou a ničivou substancí. V České republice je voda jednou z nejčastějších příčin škod na majetku. Pojďme se dnes tedy podívat na příklady pojištění vodních rizik ve vztahu k ochraně vaší nemovitosti a domácnosti. 

Nejničivější hrozbou v oblasti vodních rizik je záplava a povodeň. Možná si říkáte, jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? Při povodni mluvíme o vodě, která se vylila z řek, případně nádrží. Patří sem také situace, kdy voda protrhla břeh řeky či nádrž. Kdežto záplavou rozumíme jakoukoli jinou příčinu zatečení vody do domu, například v důsledku silných dešťů. Povinnost výplaty náhrady škody v důsledku povodně však zákonem stanovena není. Nejlepší variantou je tedy mít tyto položky pojištěné rovnou obě či se důkladně zamyslet, v jaké oblasti se daná nemovitost nachází. Nezapomeňte také na vnitřek budovy. Bez pojištění domácnosti nám pojišťovna pokryje škody na nemovitosti, nikoli však zničený nábytek a vybavení. 

Dalším prvkem, který nás může v souvislosti s vodou překvapit, je například sprinkler. Tato zařízení budovu chrání před ohněm, avšak v důsledku havárie se samy mohou stát příčinou škody. Stejně tak jako třeba popraskání vodovodního potrubí. Voda také ráda mění svá skupenství, a proto je dobré připravit se na všechny její podoby. Pokud se vaše nemovitost nachází ve vyšších nadmořských polohách, nabízí se pojištění proti škodám způsobeným tíhou sněhu. V návaznosti s tím souvisí dále riziko úniku vody z atmosferických srážek, tedy táním ledu, sněhu či zatečení deště do vnitřních prostor budovy. Volte tedy doplňková pojištění rozumně, tak, aby vás ochránila před všemi pravděpodobnými hrozbami.

V současné době je u nás po extrémních obdobích sucha mezi roky 2015-2019 půda velmi vyprahlá. I přes letošní hojně deštivé období, zem není schopná vodu vsáknout. Proto se nyní v důsledku vytrvalých dešťů tvoří na mnoha územích povodně druhého i třetího, tedy nejvyššího stupně. Situace se zdá být momentálně pod kontrolou a hladiny řek klesají. Zůstává však otázkou, kdy a v jak velké míře přijde další déšť. Zvažte proto vhodná krytí a chraňte tak svůj majetek.

Pokud si nejste rozsahem pojištění svého majetku jisti, s důvěrou se obraťte na specialisty Eurovalley, kteří mají s pojištěním živelních rizik dlouholeté a v praxi ověřené zkušenosti.

Vladimíra Konečná

asistentka makléře

xxx

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo