cz

Volně pobíhající psi v obci

Stále častým tématem diskuzí jsou mezi starosty obcí volně pobíhající a bezprizorní psi, kteří utečou z vodítka, z pozemku nebo se volně toulají. Mnohdy mohou být tato zvířata agresivní a pro okolí nebezpečná.

Problematika chovu a držení zvířat

Každé město či obec má obvykle vyhlášku, která se danou problematikou zabývá a upravuje chov a držení zvířat. Ve vyhlášce pak najdete obvykle jasně dané informace, že pes musí být veden na vodítku, pokud je mimo oplocený pozemek, a že je zakázáno volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích v zastavěných částech a dětských hřištích. Ve skutečnosti se těmito vyhláškami řídí jen málokdo.

Kontrolu nad dodržováním vyhlášek pak provádějí výkonné orgány úřadů městských částí, městského hygienika, městské veterinární správy a městské policie. Výsledkem jsou často přeplněné útulky nalezených a volně pobíhajících psů. Aby k tomuto nedocházelo, je každý majitel psa povinen jej nechat očipovat, Díky tomu je možné zatoulaná zvířata rychleji vrátit majiteli.

V případech, kdy se podaří najít majitele odchyceného psa, zaplatí zpravidla nejen pokutu za volné pobíhání psa, ale i poplatek za pobyt v útulku. V případě, že zvíře způsobí navíc ještě nějakou škodu, musí ji majitel rovněž uhradit. Máte sjednáno pojištění odpovědnosti? A kryje i škody způsobené domácími zvířaty? Pojištění nemusí být drahé na rozdíl od škody, která může být značná.

Jak informovat občany o postupech

Problematika volně pobíhajících zvířat trápí většinu měst, vesnic a obcí. Starostové a vedení často řeší, jak komunikovat s občany a informovat je nejen o daných vyhláškách, ale také o postupech, které je potřeba učinit, aby se daná situace co nejlépe vyřešila.

Dnešní moderní doba dává mnoho možností, jak občany o postupech informovat. Nejčastější a nejlepší formou je vyvěšení daných informací včetně kontaktních údajů na webové stránky města a na sociální sítě. V menších obcích je možné dané postupy a informace oznámit obecním rozhlasem nebo vyvěsit na úřední desce.

V případě, že občané neví, co dělat v případě nalezení volně pobíhajícího psa, informace by jim měla podat městská policie, veterinář či pracovníci nejbližšího útulku.

Petr Čončka

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2012. Začínal na pozici likvidátora pojistných událostí ve společnosti MARSH a postupně se přes správu mezinárodních pojistných programů dostal ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z municipalit a veřejné správy.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo