cz

Změny v pojištění motorových vozidel s účinností od 23. prosince 2023 a 1. ledna 2024

Rádi bychom vás informovali o plánovaných úpravách v oblasti pojištění motorových vozidel, které budou platit od 23. prosince 2023 a 1. ledna 2024. Ačkoli konečná podoba zákona o povinném ručení (POV) dosud není známá, protože stále čeká na schválení v Parlamentu České republiky ve druhém čtení, chtěli bychom vám poskytnout několik předběžných informací.

Změny budou zahrnovat rozšíření povinnosti mít pojištění na více druhů vozidel, přesun povinnosti sjednání povinného ručení z vlastníka vozidla na jeho aktuálního provozovatele a zvýšení minimálních limitů pojistného plnění. Dále se vám při cestách po České republice již nebude vyžadovat přítomnost zelené karty. To jsou hlavní změny, které přinese nový zákon o pojištění odpovědnosti.

Povinnost mít pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla bude od letošních Vánoc spojena s jeho skutečným provozovatelem, což je osoba, která má právní a faktickou kontrolu nad vozidlem a rozhoduje o jeho provozu včetně času, místa a podmínek.

Dále se nově bude pracovat s údajem označovaným jako ORV (osvědčení o registraci vozidla), který od 1. ledna 2024 nahradí tradiční velký technický průkaz (VTP). Dokument VTP bude postupně fázově nahrazen novým ORV, který bude zahrnovat další relevantní informace.

Vyšší limity pro pojistné plnění

Další významnou změnou je zvýšení minimálních limitů pojistného plnění pro případy újmě na zdraví, smrti a majetkové škody. Všechny tyto limity se zvýší na 50 milionů korun, a to z původních 35 milionů. Toto zvýšení se vztahuje na každou postiženou osobu v případě újmy na zdraví nebo smrti a je dále platné pro jakoukoli majetkovou škodu v rámci jediné pojistné události, bez ohledu na počet poškozených osob. Vyšší limit se týká nejen zcela nových smluv, ale i těch dosavadních – když to neudělá přímo pojišťovna, zvýší se u stávajících smluv k 23. prosinci přímo ze zákona.

Nová definice vozidla

Nově se rovněž rozšíří definice vozidla, pro které bude povinnost povinného ručení platit. To může zahrnovat i elektrická kola, segwaye, zahradní traktůrky, motorová golfová vozítka, pracovní stroje nebo průmyslová zařízení s vlastní pohybovou schopností, sněžné skútry nebo inline brusle, pokud přesahují stanovené rychlostní nebo hmotnostní limity.

Zákon nově definuje pojem vozidlo, což znamená, že povinné ručení se bude týkat všech motorových vozidel s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu, stejně jako motorových vozidel s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží více než 25 kilogramů.

Identifikace těchto vozidel bude vyžadovat uvádění výrobního či evidenčního čísla do pojistné smlouvy + doložení technické dokumentace, že vozidlo přesahuje jeden ze dvou povinných parametrů nové definice vozidla s povinností sjednat si pojištění.

Zrušení zelené karty

Od července 2024 již nebude vyžadována přítomnost zelené karty při cestách v rámci České republiky. Úřady budou elektronicky sdílet dostupná data, což umožní kontrolu platnosti pojištění prostřednictvím policejního systému.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo