cz

Důležitost kybernetické bezpečnosti v roce 2024

V roce 2023 zaznamenal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) historicky nejvyšší počet kybernetických incidentů – celkem 262. Oproti roku 2022 došlo k téměř zdvojnásobení počtu incidentů. Hlavní příčinou byly opakované útoky organizovány proruskými hacktivistickými skupinami.

Ředitel NÚKIB, Lukáš Kintr, zdůraznil, že dva z incidentů z loňska byly klasifikovány jako velmi závažné, což znamená, že byly zařazeny do nejvyšší kategorie vážnosti. Jeden z těchto incidentů postihl významnou strategickou státní instituci, zatímco druhý se týkal subjektu neregulovaného z obranného sektoru.

V loňském roce byl také pozorován rychlý pokrok v oblasti generativní umělé inteligence (AI) a chatbotů založených na velkých jazykových modelech (LLM), a lze očekávat, že tento trend bude pokračovat i v letošním roce. Tyto inovace již jsou zneužívány, například ke generování phishingových útoků nebo k psaní škodlivého kódu.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který NÚKIB odeslal na Legislativní radu vlády v prosinci loňského roku, má hrát zásadní roli v posílení kybernetické bezpečnosti České republiky.

(Zdroj: NÚKIB)

Neponechte tak kybernetickou bezpečnost náhodě a pojistěte se v případě útoku.

Pojištění kybernetických rizik je druh pojištění, který chrání podniky před ztrátami, jež jsou důsledkem kybernetických útoků a úniků dat. Pokrývá řadu výdajů spojených s těmito incidenty, jako jsou forenzní vyšetřování, právní poplatky, náklady na oznámení zákazníkům, a dokonce i ztráty z přerušení provozu.

Jednou z výhod pojištění kybernetických rizik je, že podnikům poskytuje přístup ke zdrojům a odborným znalostem, které jim mohou pomoci kybernetickým útokům a únikům dat vůbec předcházet. Kybernetické riziko je v současné době pojistitelné a mnoho podniků již uzavírá pojistné smlouvy na ochranu proti kybernetickým útokům a únikům dat.

Při nákupu pojištění kybernetických rizik je důležité pochopit, co je kryto a co ne. Pojistné smlouvy se mohou značně lišit. Některé pojistné smlouvy například nemusí pokrývat určité typy útoků, jako jsou útoky sociálního inženýrství, nebo mohou mít limity na výši poskytovaného krytí. Kromě toho je důležité porozumět spoluúčasti a limitům pojistné smlouvy. Spoluúčast je částka, kterou o pojistitel poníží pojistné plnění v případě vzniku pojistné události. Limit je maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě vzniku pojistné události.

Přizvěte si k této problematice vhodného partnera, který pro Vaši firmu připraví řešení na míru.

Jsme tu pro Vás. Eurovalley. To nejlepší pojistné řešení nebo nic.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo