cz

Povinné ručení pro cizince v České republice

Obecně platí, že český právní řád vyžaduje, aby každé vozidlo bylo povinně pojištěno formou tzv. povinného ručení, což je přesnější název pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Důležitost pojištění nelze podceňovat, jelikož bez uzavřeného povinného ručení není dovoleno provozovat vozidlo na veřejných komunikacích. Prakticky musí mít každé vozidlo, které je provozováno na území České republiky, uzavřené povinné ručení.

Tato legislativa také zahrnuje cizince, kteří tvoří specifickou kategorii v souvislosti s povinným ručením za škody způsobené provozem vozidla.

Obecně platí, že pokud má cizinec své vozidlo pojištěné v zahraničí a má k tomu potvrzení v podobě tzv. zelené karty, nemusí v České republice sjednávat povinné ručení. Jeho pojištění je standardně platné. V zásadě lze říct, že povinné ručení má obvykle platnost alespoň v rámci států Evropského hospodářského prostoru.

Registr ukrajinských vozidel

Občané Ukrajiny mají nově povinnost zaznamenat svá vozidla, která využívají na území České republiky. Tato povinnost vychází z novely zákona o pobytu cizinců. Proces registrace vozidla je zajišťován úřady obcí s rozšířenou působností, kde je umístěn registr vozidel, a tento proces je bezplatný. Pro občany Ukrajiny, kteří v současnosti pobývají na území České republiky, bude možnost provést registraci od 1. října 2023. Od 1. ledna 2024 se vztahuje povinnost zapsat vozidlo do databáze do 7 dnů od obdržení dočasné ochrany nebo víza pro účely strpění. Tato podmínka neplatí pro vozidla v mezinárodním provozu.

Pro zápis do evidence vozidel je třeba mít s sebou platný doklad totožnosti, osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz a vyplněný formulář o provozovateli, kde žadatel uvede základní informace o sobě a svém vozidle. V případě, že zápis neprovádí žadatel, který je určen jako provozovatel vozidla, ale jiná osoba, je nezbytné mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Hraniční pojištění

Hraniční pojištění je speciální forma povinného ručení určená pro cizince. Toto pojištění by měli uzavřít všichni ti, kteří nemohou potvrdit platnost svého pojištění pomocí zelené karty, jak bylo zmíněno výše. Podle informací od České kanceláře pojistitelů (ČKP) může být hraniční pojištění uzavřeno pro prodloužený pobyt cizozemského vozidla na území České republiky poté, co vypršela platnost předchozího pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla na území ČR.

Samotná Česká kancelář pojistitelů je poskytovatelem hraničního pojištění. Uzavřeno je vždy na příslušnou dobu pobytu jeho zaplacením. Hraniční pojištění lze sjednat minimálně na dobu 15 dnů.

Povinné ručení

Pro cizince, kteří plánují dlouhodobý pobyt v České republice, může být výhodnější uzavřít povinné ručení tradičně v rámci České republiky, zvláště z finančního hlediska. Tato možnost nabývá na významu zejména při delším plánovaném pobytu.

Aby mohli využít tuto možnost, cizinec musí provést přeregistrování svého vozidla a získat tuzemskou státní poznávací značku (SPZ). Důležité je poznamenat, že přeregistrování vozidla je povoleno pouze cizincům s dlouhodobým, přechodným nebo trvalým pobytem v České republice.

Havarijní pojištění

Pro cizince, kteří žijí v České republice, není havarijní pojištění povinné, ale může být výhodné, zejména pokud vlastní nové a ceněné vozidlo. Toto dobrovolné havarijní pojištění jim může poskytnout větší ochranu v případě havárie nebo poškození vozidla.

Pomoc při sjednání povinného ručení

Chápeme, že nákup pojištění může být stresující. Proto zdarma nabízíme naše nadstandardní služby spočívající v osobní asistenci při nákupu pojištění. Ta vám pomůže provést vás celým procesem tak, abyste si mohli být naprosto jisti, že vaše pojištění automobilu je v pořádku. Kontaktujte nás na info@eurovalley.cz případně na telefonním čísle: +420 515 530 030.

Luděk Peter

Obchodní ředitel

V oblasti pojištění pracuje od roku 1996. Začínal jako rizikový inženýr chemicko-technologické firmy. Poté zahájil kariéru ve společnosti MARSH a postupně se vypracoval až na obchodního ředitele pro ČR. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde má na starosti obchodní strategii a rozvoj.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo