cz

Zdravotní pojištění pro cizince – změny a novinky

Monopol na zdravotní pojištění pro cizince, který byl zaveden dva roky zpátky se v Česku konečně ukončuje. Tento stav kritizovala široká veřejnost, včetně ministrů, politiků a pojišťoven.

Monopol znamenal, že cizinci měli povinnost uzavírat své zdravotní pojištění pouze u Pojišťovny VZP, a.s.,  dceřiné firmy Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Povinnost cizinců vzhledem ke zdravotnímu pojištění

Cizinci, kteří pobývají v Česku déle než 90 dnů, jsou povinni uzavřít zdravotní pojištění. Tato povinnost se týká občanů tzv. "třetích zemí," což zahrnuje státy mimo Evropskou unii a Švýcarsko (ti spadají do evropského systému zdravotního pojištění). Toto pojištění pokrývá běžné zdravotní potřeby, včetně léčby chřipky nebo akutní chirurgické zákroky.

Nově si cizinci mohou opět vybrat u které z českých pojišťoven chtějí být pojištěni. Je však potřeba si dát pozor na rozsah pojištění nabízený danou pojišťovnou. Existuje několik úrovní zdravotního pojištění cizinců. Obvykle bude pojištění nabízeno jako základní, rozšířené nebo exkluzivní. Od toho se bude odvíjet i samotná cena. Pojištění musí být v rozsahu komplexní péče a musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.

Pomoc při sjednání povinného pojištění

Chápeme, že nákup pojištění může být stresující. Proto zdarma nabízíme naše nadstandardní služby spočívající v osobní asistenci při nákupu pojištění. Ta vám pomůže provést vás celým procesem tak, abyste si mohli být naprosto jisti, že vaše pojištění bude splňovat všechny normy místní legislativy a bude akceptováno i českými univerzitami. Stačí kontaktovat našeho správce pojištění pro cizince Tomáše Fendricha:  tf@eurovalley.cz nebo na telefonním čísle: +420 739 605 110.

Tomáš Fendrich

Key Account Manager

V pojišťovnictví pracuje od roku 2010. Začínal na pozici likvidátora pojistných událostí ve společnosti MARSH a postupně se přes správu mezinárodních pojistných programů dostal ke komplexnímu servisu lokální korporátní klientely. Od roku 2016 působí ve společnosti Eurovalley, kde se v současnosti zaměřuje především na klienty z oblasti zdravotnictví a vzdělávání.

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo