cz

Pojistná řešení – Eurovalley AGRO: Zemědělství

Chráníme vás a chráníme také přírodu. Zemědělská výroba je vysoce rizikovým oborem podnikání. Zejména meteorologické výkyvy jsou velmi významnou hrozbou. I tato rizika je výhodnější řídit ve spolupráci se zkušenými odborníky.

Eurovalley AGRO se soustřeďuje na sektor zemědělských rizik. Řeší pojištění klientů v oblasti pěstování plodin a lesů, ovocnářství, chovu zvířat a ryb. Pojišťuje všechna rizika nejen u plodin, zvířat, lesů, majetku, vozidel, strojů, ale zabývá se i individuálním pojištěním osob. V rámci OK HOLDING je skupina AGRO je největší pojišťovací makléř v oblasti zemědělských rizik – pojišťuje přibližně třetinu českých zemědělců.

Klíčová zemědělská rizika:

 • Živelné škody - krupobití, požár, povodně, záplavy, vichřice, vyzimování, mráz
 • Sesuvy půdy
 • Nákazy a hromadná infekční onemocnění
 • Akutní otravy nebo přehřátí drůbeže
 • Přerušení dodávky elektrického proudu

Související produkty

 • Pojištění plodin
 • Pojištění zvířat
 • Pojištění ovocných a okrasných školek
 • Pojištění lesů
 • pojištění pasteveckých psů při práci
 • pojištění majetku
 • pojištění technických rizik (tj. strojních škod)
 • pojištění živelního či strojního přerušení provozu
 • pojištění vozidel
 • pojištění zemědělských strojů
 • pojištění obecné odpovědnosti za škody z provozní činnosti, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem
 • pojištění ekologické újmy
 • pojištění pro případ nesplacení pohledávek odběrateli
 • pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů

 

Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo