cz

Investorský Model Pojištění: Ideální ochrana v době insolvencí19.6.2024

Rok 2024 přinesl výrazný nárůst insolvencí, přičemž jednou z nejvíce zasažených oblastí v České republice je stavebnictví. Mnoho stavebních firem není schopno splácet své závazky, což představuje riziko nejen pro samotné firmy, ale i pro investory a další zainteresované strany. V této náročné ekonomické situaci se investorský model pojištění stává logickou volbou.

Pojištění dodavatelsko-odběratelských řetězců - Eurovalley TV6.6.2024

Podle indexu platební neschopnosti je v roce 2024 výrazný nárůst insolvencí firem. Existuje několik faktorů, které přispívají k této situaci:
  •  významná inflace, což způsobuje nárůst nákladů a komplikuje finanční plánování podniků
  •  zvýšení úrokových sazeb
  •  nárůst cen energií
  •  trh práce, který způsobuje růst mezd a omezuje dostupnost pracovních sil
Pohledávky tvoří značnou část aktiv firem, často až okolo čtyřiceti procent celkového majetku podniku. Firmy mají možnost chránit se před rizikem neplacení svých pohledávek tím, že si je pojistí. Výhody pojištění odběratelsko-dodavatelského řetězce představujeme v dalším dílu Eurovalley TV.

Propojení korporátního a zaměstnaneckého pojištění vám ušetří i 20 % ročně. Jak na to?22.5.2024

Díky propojení korporátního pojištění s pojištěním zaměstnanců sklidíte mnoho výhod – pro firmu i vaše zaměstnance. Firma na pojistném ušetří klidně i desítky milionů ročně, zaměstnancům umožníte přístup k lepšímu (a výrazně levnějšímu) pojištění zdraví i života, nemovitostí, na cesty nebo třeba občanské odpovědnosti. S tímto chytrým benefitem si snáze udržíte ty nejschopnější. Jak to funguje?

Pojištění fotovoltaických elektráren - Eurovalley TV7.5.2024

Přemýšlíte nad investicí do fotovoltaické elektrárny?

S příchodem domácích střešních fotovoltaických elektráren nastává řada problémů. V případě nehody hlavním úskalím zůstává škoda na objektu, která významně převyšuje cenu fotovoltaiky, případně majetku v objektu.
Hodnota střešní fotovoltaické elektrárny versus hodnota samotného objektu může být až 1:50.
Jak ochránit vaši investici a vyhnout se problémům, vysvětlí kolega Tomáš Fendrich v dalším dílu naší Eurovalley s.r.o. TV.

Aktuální trendy v pojistných podvodech: Nové výzvy a prevence17.4.2024

Pojistné podvody jsou stále závažným problémem. S rozvojem technologií a změnami ve společnosti se však mění i způsoby, jakými se tyto podvody objevují a jakým způsobem s nimi pojišťovny bojují. Zde se podíváme na několik aktuálních trendů.

Pojištění majetku v bytovém spoluvlastnictví4.4.2024

Vlastnit byt či bytovou jednotku je významným krokem v životě každého z nás. S tímto vlastnictvím však přicházejí i určitá rizika a povinnosti, která by se neměla podceňovat. Jednou z povinností je správné a adekvátní pojištění vašeho majetku. Vlastnictví bytu a vlastnictví v rámci bytového spoluvlastnictví může přinášet různá rizika a tím finančně ohrožovat různé subjekty.

Než začnete přemýšlet o pojištění bytu, který vlastníte v rámci bytového spoluvlastnictví (tedy jako člen SVJ), měli byste si udělat jasno minimálně v několika otázkách, které vysvětlí kolega Jakub Tuček.

Důležitost kybernetické bezpečnosti v roce 202420.3.2024

V roce 2023 zaznamenal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) historicky nejvyšší počet kybernetických incidentů – celkem 262. Oproti roku 2022 došlo k téměř zdvojnásobení počtu incidentů. Hlavní příčinou byly opakované útoky organizovány proruskými hacktivistickými skupinami.

Odpadové hospodářství - Eurovalley TV6.3.2024

♻ Odpadové hospodářství čelí rizikům jako jsou nelegální skládky, havárie při přepravě nebezpečného odpadu, environmentální škody způsobené nesprávným zpracováním odpadu a možné právní a regulační důsledky.

❌ Tlak na ochranu životního prostředí je posílen také legislativou, tj. zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

♻ Efektivní a široce koncipované pojištění může pomoci snížit finanční a environmentální rizika spojená s odpadem, podporovat zodpovědný přístup k odpadům a přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti jako celku.

Děkujeme Petr Čončka a Eliška Alföldiová za shrnutí problematiky v prvním dílu naší nové video série.

Pojištění odpadového hospodářství: Efektivní nástroj pro ochranu životního prostředí a podniků14.2.2024

Odpadové hospodářství je klíčovým aspektem udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. S narůstajícím množstvím odpadu a rostoucím tlakem na organizace, aby přijímaly opatření k jeho správě, vzniká potřeba inovativních přístupů. Jedním z takových nástrojů je pojištění odpadového hospodářství, které může poskytnout podnikům a komunitám potřebnou ochranu a finanční stabilitu.

Jste dobrý manažer?1.2.2024

Dobrý manažer je placen i za to, že počítá s nejhoršími scénáři a připravuje se na ně v časech, kdy se daří, všechno jde jako na drátkách a na obloze není jediný mráček.

Nejde totiž o to, jestli se něco pokazí, ale kdy.

12345678910 ...  17
Vstup pro klienty
zapomněl(a) jsem heslo